اسفند ۱۴۰۰ نقطه آرامش بازار مسکن

مدیرسا: آمار پنج سال قبل نشان میدهد که بازار مسکن شهرتهران آبان ۱۳۹۹ بالاترین و اسفند ۱۴۰۰ کمترین میزان تورم نقطه به نقطه را تجربه کرده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، آمارها گویای آنست که در دوره اخیر نوسان بازار مسکن شهر تهران که از اوایل سال ۱۳۹۷ شروع شده، قیمت مسکن در اردیبهشت ۱۳۹۸ نخستین قله ی قیمتی را با ۱۱۲ درصد رشد نقطه به نقطه تجربه کرده و سپس مسیر کاهشی به خود گرفته است.
مجددا روند افزایش نرخها از خرداد ۱۳۹۹ کلید خورده و آبان همان سال رکورد رشد نقطه به نقطه با ۱۱۸ درصد که بالاترین میزان افزایش قیمت در ۵۷ ماه گذشته (فروردین ۱۳۹۷ تاکنون) بوده به ثبت رسیده است.
طبق آمار بانک مرکزی، پایین ترین میزان تورم در مقایسه با زمان مشابه سال پیش از آن هم به اسفند ۱۴۰۰ مربوط می شود که تورم نقطه به نقطه بازار مسکن شهر تهران به ۱۶ درصد رسید. هفت ماه پیش از آن یعنی مرداد ۱۴۰۰ قانون جهش تولید و تامین مسکن به تصویب رسید و بعد از آن دولت سیزدهم پروژه نهضت ملی مسکن را شروع کرد. بنظر می رسد قسمتی از آرامش بازار مسکن در اواخر سال ۱۴۰۰ متاثر از برنامه ساخت یک میلیون خانه در سال باشد.
در ادامه باردیگر بازار مسکن شهر تهران روند صعودی به خود گرفته و بعد از طی نوساناتی در آذر ۱۴۰۱ تورم نقطه به نقطه مسکن پایتخت در آذر ۱۴۰۱ به ۴۷.۵ درصد رسیده است.

به اعتقاد کارشناسان، نوسانات بازارهای موازی، تورم عمومی و انتظارات تورمی از با اهمیت ترین عوامل اثرگذار بر نوسانات بازار مسکن می باشد.
اسفند ۱۴۰۰ که بازار مسکن با رشد ۱۶ درصدی به آرامش نسبی رسیده بود نرخ تورم نقطه به نقطه کالاها و خدمات ۳۴ درصد بود. اما به تدریج با افزایش نرخ تورم، بازار مسکن نیز روند افزایشی یافت. هم اکنون نرخ تورم نقطه به نقطه کالاها و خدمات ۴۸.۵ درصد و تورم بازار مسکن شهر تهران ۴۷.۵ درصد است.

منبع: