مالیات بر عایدی سرمایه، پیشنهاداتی برای اجرای بهتر مالیات های مسکن

به گزارش مدیرسا، یک کارشناس بازار مسکن اظهار داشت: در یک اقتصاد باثبات با تورم کنترل شده اجرای پایه های مالیاتی در بخشهای مختلف همچون بازار مسکن به منظور کنترل سوداگری و سفته بازی لازم است.
مهدی روانشادنیا در گفتگو با ایسنا اظهار نمود: در قسمت مالیات با مسائل عدیده ای مواجهیم که چاره آن ایجاد یک نظام جامع و کارآمد مالیاتی است؛ در واقع نیازمند بسته ی مالیاتی هستیم که در شرایط اقتصادی مناسب قابلیت اجرا داشته باشد.
وی ادامه داد: بازار مسکن سالهاست که گرفتار فضای سوداگری شده و برای حل این معضل، اجرای سیاستهای مالیاتی لازم است. در عین حال باید تورم هم کنترل شود. از یک بستر تورم زا امکان دارد عده ای دلال برای کسب سود استفاده نمایند و بدیهی است که این افراد باید در تور مالیات قرار گیرند.
این کارشناس بازار مسکن در رابطه با وضعیت فعلی این بازار اظهار داشت: در مقاطعی که بازار ملک گرفتار نوسانات شدید می شود سوداگران و سفته بازان وارد می شوند. در ماههای اخیر مقداری از شتاب تورم مسکن کاسته شده و بنابراین بعید می دانم با الگوی خریدی که در چند ماه اخیر شاهدش بودیم عمده خریداران مسکن در شهر تهران را سفته بازان و سوداگران تشکیل دهند؛ چون که عمده معاملات در واحدهای کوچک متراژ با سن بنای بالا و پایین تر از میانگین قیمت شهر صورت می گیرد که ایده آل سفته بازان نیست.
روانشادنیا کنترل عوامل ایجاد تورم از قبیل پایه پولی را ضروری دانست و اظهار داشت: پس از ثبات اقتصادی در گام بعد می توانیم به سراغ مالیاتهای حوزه مسکن برویم. این سیاست باید در قالب اصلاح نظام مالیاتی کشور اجرا شود که تمام بخشهای اقتصادی همچون بازار مسکن را در بر بگیرد. اما اگر به سمت این اصلاحات نرویم، سرمایه از آن بخش خارج می شود که تبعات منفی برای جامعه دارد.
ازاین رو گزارش، طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (مالیات بر عایدی سرمایه) سال هاست که مطرح می شود تا اینکه پنجم خردادماه سال ۱۴۰۰ کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای بررسی دوباره به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. اوایل دیماه ۱۴۰۱ به صحن علنی مجلس آمد و چند بند از آن به تصویب رسید. بعضی از مواد هم جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابه التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی در هنگام فروش آن به دست می آید.

منبع: