دیپلماسی کشاورزی دولت سیزدهم دروازه آفریقا را می گشاید

مدیرسا: وزیر جهادکشاورزی در دیدار با همتای زیمبابوه ای خود با بیان اصول سیاست خارجی دولت در خصوص تعامل سازنده با تمام کشورهای جهان، گسترش همکاری ها را با کشور دوست زیمبابوه مورد تاکید قرار داد.

به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با همتای زیمبابوه ای خود با بیان اصول سیاست خارجی دولت در خصوص تعامل سازنده با تمام کشورهای جهان، گسترش همکاریهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشور دوست، زیمبابوه را مورد تاکید رییس جمهور ایران و حائز اهمیت برای کشاورزی دولت سیزدهم عنوان نمود.
وزرای کشاورزی ایران و زیمبابوه امروز در تهران پای میز مذاکره نشستند، کشت قراردادی، دانش فنی، انتقال تکنولوژی، تهاتر ظرفیت های تولیدی دو کشور، مکانیزاسیون کشاورزی، سموم، کود، تولید و پرورش آبزیان در قفس همچون مسائلی بود که مورد بحث و تبادل نظر طرفین در این جلسه قرار گرفت.
وزیر جهاد کشاورزی در این جلسه اظهار داشت: با وجود روابط سیاسی بسیار عالی بین دو کشور، حجم روابط اقتصادی با ظرفیت های موجود دو طرف و تاریخ روابط سیاسی آنان هم خوانی ندارد و ایران آمادگی خودرا برای بسط همکاریهای اقتصادی و تجاری اعلام می کند.
سیدجواد ساداتی نژاد با اشاره به توانمندی ایران در تولید کود اوره و در مقابل نیاز ۱۰۰ میلیون دلاری زیمبابوه به این ماده اظهار داشت: یکی از زمینه ها می تواند تهاتر اوره ایران با شکر زیمبابوه باشد.
وی دانش فنی و تکنولوژی کشاورزی ایران را غنی دانست و اظهار داشت: شرکت های دانش بنیان ایرانی ظرفیت های بسیار عالی در تولید واکسن و داروهای دامی دارند، تولید و صادرات مکانیزاسیون کشاورزی همچون ادوات، دنباله بند، تجهیزات آبیاری و تکنولوژی تولید انواع محصولات کشاورزی از دیگر بخش ها برای همکاری است.
ساداتی نژاد اضافه کرد: مؤسسه تحقیقاتی معظمی در ساختار کشاورزی ایران (تات) با ۲ هزار متخصص کشاورزی و ۸ هزار محقق مشغول به کار است که قادر می باشد در حوزه تولید دانش و فناوری و آموزش و تحقیقات، خدمات جامع عرضه نماید.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به جغرافیای ایران اظهار داشت: ۳۰۰ میلیون نفر با نیازهای متنوع غذایی در پیرامون ایران زندگی می کنند و زیمبابوه برای عرضه محصولات کشاورزی می تواند از این پهنه راهبردی به عنوان هاب منطقه ای استفاده نماید.
وی به نیاز ۲۸ میلیون دلاری زیمبابوه به شیر خشک صنعتی اشاره نمود و اضافه کرد: ایران از تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمده این محصول است و تهران برای تامین نیاز هراره اعلام آمادگی می کند. البته در کنار آن با شرکت های بزرگ صنایع غذایی ایران می توانیم نیاز ۳۰۰ هزار تنی زیمبابوه را به انواع ماکارونی و سایر اقلام غذایی تامین نماییم.
در ادامه این جلسه، “انکسیوس جونگو ماسوکا” وزیر شیلات، آب، اقلیم و توسعه روستایی جمهوری زیمبابوه با تشکر از میهمان نوازی ایران، سلام گرم رییس جمهور کشورش را به همتای ایرانی اش ابلاغ نمود و با اشاره به تفاهمات قبلی خواهان به روزرسانی مفاد مورد توافق شد.
وی با بیان نیاز کشورش به ۲۰ هزار تراکتور اشاره کرد: مکانیزاسیون کشاورزی و شیلات از نیازهای کشاورزی زیمبابوه است، کود کشاورزی و سموم هم دیگر نیازهای کشاورزی زیمبابوه را شامل می شود.
گفتنی است؛ در این دیدار کارشناسان دو طرف دیدگاه های فنی خودرا درباب موارد مورد بحث ارائه کردند.