ضرورت تسریع در انتقال دانش در اجرای طرح های آبیاری نوین

به گزارش مدیرسا، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، بر کاهش فاصله بین مزرعه و تحقیق و تسریع در انتقال دانش محققان به مزارع کشور در بکارگیری طرح های آبیاری نوین تاکید نمود.

به گزارش مدیرسا به نقل از صدا و سیما، صفدر نیازی شهرکی اظهار داشت: طرح های آبیاری نوین با عناوینی همچون عملکرد آبیاری، بهره وری تولید، آبیاری هوشمند، شبکه زهکشی آبیاری، طرح شمال و طرح سیستان انجام شده اند و در این زمان محققان برای اجرای این طرح ها زحمات زیادی کشیده اند، که برای انتقال این دانش به مزارع کشور باید فاصله بین مزرعه و تحقیق را کم کرد.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: تحقیق در قسمت کشاورزی کشور به خوبی صورت می گیرد، اما در انتقال تجارب به کشاورزان مشکلاتی وجود دارد، ما حالا سه میلیون و ۴۰۰ هزار بهره بردار بخش کشاورزی داریم که انتقال نتایج داده های علمی به این افراد یکی از سخت ترین راه ها است.

وی با بیان اینکه به جدید ترین علوم نوین آبیاری دست یافته ایم، اظهار داشت: در انتقال دانش در مقیاس خرد و کوچک به طور مناسب کار شده، اما در مقیاس کلان باید تلاش بیشتری در انتقال علوم جدید به مزارع انجام دهیم.

منبع: