رونمایی از سامانه هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران

مدیرسا: سامانه هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران در دو هزارمین نشست هیئت مدیره این شرکت با هدف یکپارچه سازی مصوبه ها و تسریع در فرآیندها رونمایی گردید.

به گزارش مدیرسا به نقل از شرکت ملی گاز ایران، مجید چگنی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل این شرکت در این جلسه از خدمات همه اعضای هیئت مدیره که در طول سالهای قبل، منشأ خدمات مؤثر به مردم بوده اند، تقدیر کرد.
وی در ادامه با اشاره به برودت شدید هوا در ایام گذشته از تلاش شبانه روزی همکاران در بخش های تولید، انتقال و توزیع گاز نیز تقدیر کرد و همراهی مشترکان و نیت خالص و مساعی کارکنان را در کنار الطاف الهی عامل استمرار خدمات رسانی در طول زمستان امسال دانست.
معاون وزیر نفت در امور گاز ابراز امیدواری کرد با توکل بر خدا و برنامه ریزی های انجام شده، شرکت ملی گاز ایران تا پایان امسال مثل قبل سربلند و پرافتخار زمستان را سپری کرده و برگ زرین دیگری به افتخارهای کارکنان خدوم خود بیفزاید.
مسلم رحمانی، مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران هم به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره این شرکت معرفی و حکم وی از طرف مجید چگنی به وی تقدیم شد.
رونمایی از سامانه هیئت مدیره که با هدف یکپارچه سازی مصوبه ها و ثبت همه مصوبه های سالهای قبل در بستر اینترانت طراحی و قابلیت های مختلفی بمنظور تسریع در فرآیندها و ارتقای ماموریت ها در آن پیش بینی شده است، برنامه دیگر این جلسه بود.

منبع: