جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران بی نتیجه ماند

مدیرسا: جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران پس از ساعت ها چانه زنی و مذاکره فشرده در بامدادان روز شنبه بیست و هفتم اسفند ماه همچنان بی نتیجه ماند.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران پس از ساعت ها چانه زنی و مذاکره فشرده در بامدادان روز شنبه بیست و هفتم اسفند به نتیجه نرسید و به یکشنبه موکول شده است. گفتنی ست جلسه تعیین دستمزد سال ۱۴۰۲ از بامداد روز جمعه ۲۶ اسفند ماه در محل وزارت کار شروع شد تا پاسی از شب به طول انجامید.

منبع: