خرید ملک نوساز در آمریکا صعود کرد

به گزارش مدیرسا، فروش ملک نوساز در ایالات متحده آمریکا در ماه فوریه ۱.۱ درصد افزایش پیدا کرد.
به گزارش مدیرسا به نقل از اکونومیک، طبق گزارش اداره سرشماری و وزارت مسکن و شهرسازی این کشور، فروش خانه های نوساز در ایالات متحده در ماه فوریه نسبت به ماه ژانویه ۱.۱ درصد افزایش پیدا کرده است.
طبق این گزارش، فروش خانه های تک خانواره ای جدید در ماه فوریه با نرخ سالانه تنظیم شده فصلی ۶۴۰هزار است.
فروش خانه های نوساز که تعداد خانه های نوساز فروخته شده را نشان می دهد، در ماه گذشته ۶۵۰هزار مورد برآورد شد و این رقم برای ژانویه از ۶۷۰هزار به ۶۳۳ هزار کاهش پیدا کرد.
با این وجود، فروش خانه های نوساز در ماه فوریه ۱۹ درصد کمتر از ماه مشابه سال قبل است که رقم در ارتباط با آن ۷۹۰هزار واحد بود.
میانگین قیمت فروش خانه های نوساز فروخته شده در فوریه ۲۰۲۳، ۴۳۸هزار و۲۰۰ دلار بود، در حالیکه میانگین قیمت فروش ۴۹۸هزار و ۷۰۰ دلار بود.

منبع: