خرید آپارتمان با وام و پول رهن در جنوب تهران

مدیرسا: مدیرسا: بررسی ها نشان میدهد با ۶۰ درصد نقدینگی به همراه وام ۴۸۰ میلیون تومانی اوراق و پول پیش اجاره آن واحد، می توان در مناطقی از تهران صاحب خانه شد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، مناطق ۹ تا ۲۰ در حقیقت نیمه جنوبی شهر تهران را می سازند که ۴۲ درصد معاملات مسکن در این مناطق به انجام می رسد. این در حالیست که مناطق مذکور به لحاظ تعداد ۵۴ درصد مناطق شهر تهران را می سازند.
بااینکه نوسانات قیمتی که از دوره های گذشته در بازار مسکن شکل گرفته روی توان خانوارها تاثیر گذاشته است اما اکنون می توان با شرایطی در جنوب پایتخت صاحب مسکن شد. اگر کسی حدود ۶۰ درصد نقدینگی لازم برای خرید آپارتمان در جنوب تهران را داشته باشد می تواند با بهره گیری از وام ۴۸۰ میلیون تومانی اوراق و پول پیش اجاره آن واحد، صاحب خانه شود.
بطور مثال در صورتیکه قیمت یک آپارتمان دو میلیارد تومان باشد می توان با ۱.۲ میلیارد تومان نقدینگی به همراه ۳۲۰ میلیون تومان نرخ رهن و ۴۸۰ میلیون تومان وام اوراق، پول خانه مدنظر را فراهم نمود. البته زوجین برای خرید وام اوراق باید حدود ۹۵ میلیون تومان هزینه کنند.

باتوجه به تراکم جمعیتی در جنوب تهران و ماهیت مصرفی بودن بازار مسکن در این مناطق، پایین بودن سهم معاملات در نیمه جنوبی تهران نسبت به شمال شهر، گزاره غلبه رویکرد سرمایه گذاری بر رویکرد مصرفی در بازار مسکن شمال پایتخت تایید می شود.
برمبنای برخی برآوردها توسط فعالان بازار مسکن حدود ۸۰ درصد معاملات از نوع سفته بازی و سرمایه گذاری است که اغلب در شمال تهران انجام می شود؛ بطوریکه ۳۸ درصد معاملات در چهار منطقه واقع در نیمه شمالی شهر تهران صورت می گیرد. از بین پنج منطقه پایتخت که حدود نیمی از معاملات را به خود اختصاص می دهند تنها یک منطقه (منطقه ۱۰) در جنوب تهران قرار دارد.
زوج های تهرانی می توانند تا سقف ۴۸۰ میلیون تومان شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بدین سبب زوجین باید ۸۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که طبق نرخ های اوایل امسال هزینه آن ۷۸ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان می شود که همراه با هزینه ۱۵ میلیون و ۷۴۴ هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق تسهیلات مسکن خریداری کنند، در مجموع باید ۹۴ میلیون و ۴۶۴هزار تومان پرداخت کنند.