رئیس اداره منابع آب شهرستان نجف آباد: مجوز بهره برداری ۹۰ درصد از چاه های کشاورزی در نجف آباد تعدیل شد

مدیرسا: به گزارش مدیرسا، رئیس اداره منابع آب شهرستان نجف آباد اظهار داشت: ۹۰ درصد پروانه های بهره برداری چاه های کشاورزی در شهرستان نجف آباد اصلاح و تعدیل شد.

به گزارش مدیرسا به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان، رضا هلوان نژاد، عنوان کرد: فرایند اصلاح و تعدیل پروانه ها تا آخر سال ۱۴۰۲ به اتمام خواهد رسید.
وی ضمن اشاره به این که در سال ۱۴۰۱ بیشتر از ۱۳۸ کنتور حجمی هوشمند الکترومغناطیس بر روی چاه های شهرستان نجف آباد نصب گردید، خاطرنشان کرد: کل کنتورهای نصب شده تا آخر سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۴۸ مورد است.
پهلوان نژاد اضافه کرد: ۴۹ حلقه چاه غیر مجاز در این شهرستان هم چنین پرو مسلوب المنفعه شده است.
رئیس اداره منابع آب شهرستان نجف آباد تصریح کرد: ۲۴۸ پرونده برای رسیدگی قضایی به دستگاه قضایی ارسال شده است.
وی با تاکید بر اقدامات انجام شده در مورد منابع آب زیر زمینی تصریح کرد: تا کنون ۳۵ دستگاه و ادوات حفاری غیر مجاز در شهرستان نجف آباد توقیف شده است.

منبع: