معاون بنیاد مسكن انقلاب اسلامی خبر داد: ساخت ۸ هزار واحد مسکونی صنعتی ساز در ۸ استان کشور

به گزارش مدیرسا، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از ساخت حدود ۸ هزار واحد مسکونی به روش صنعتی سازی در ۸ استان کشور اطلاع داد.

به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حمیدرضا سهرابی معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برنامه بنیاد مسکن را در اجرای صنعتی سازی برای واحدهای مسکونی تحت مسئولیت بنیاد اعلام نمود و اظهار داشت: بنیاد مسکن در بندرعباس نزدیک به ۳ هزار واحد را به شکل قالب تونلی، یکهزار و ۲۰۰ واحد را در کرمانشاه، حدود یک هزار واحد را در ایلام، یکهزار واحد در زاهدان، ۹۵۰ واحد در اصفهان، ۸۵۰ واحد در گلستان، و تعدادی واحد را در استانهای فارس، یزد، به روش صنعتی سازی درحال اجرا دارد.
معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تکیه بر تبعیت از رویکرد دولت سیزدهم در صنعتی سازی برای تسریع در انجام پروژه های نهضت ملی مسکن توضیح داد: اجرای واحدهای مسکونی به روش صنعتی سازی سبب دوام ساختمان ها و افزایش کیفیت خواهد شد.
وی در مورد تاثیر صنعتی سازی در کاهش قیمت تمام شده مسکن توضیح داد: هر چقدر که زمان ساخت مسکن کوتاه تر شود زمان کمتری برای ساخت مسکن نیاز است که این زمان کمتر به کاهش تورم منجر خواهد شد.
سهرابی تصریح کرد: در تلاش هستیم تا پروژه های بیشتری با صنعتی سازی دنبال شود تا هم کیفیت و هم سرعت بالا برود.

منبع: