سرمایه گذاری در بازار ارز صرفه اقتصادی ندارد

به گزارش مدیرسا، بررسی روند قیمت دلار نشان می دهد، این روزها قیمت این ارز در سقف کانال حرکتی خود قرارگرفته و رشد بیشتر قیمتها با مقاومت شدید روانی و تکنیکال مواجه می باشد.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر بررسی روند قیمت دلار نشان می دهد، این روزها قیمت این ارز در سقف کانال حرکتی خود قرارگرفته و رشد بیشتر قیمتها با مقاومت شدید روانی و تکنیکال مواجه می باشد. این روند درحالی است که با عنایت به مصوبات جدید مجلس و برنامه های کنترلی بانک مرکزی، تداوم بحران در نظام مالی آمریکا و تقویت اتحادیه های ضد دلاری از سوی چین و روسیه، سرمایه گذاری در دلار از چندین جهت با ریسک رو به رو شده است. براین اساس، تصویب ماده ۱۲ قانون مالیات برعایدی سوداگری، جرم انگاری فعالیت در بازار ارز از سوی مدیران بانک مرکزی، بخش زیادی از انگیزه سرمایه گذاری در ارز را سرکوب کرده و کارشناسان با استناد به این موارد اذعان داشته اند که بازار ارز در بین مدت نمی تواند قدرت تقاضای شدیدی را تجربه کند. در زمینه بین الملل نیز، تداوم بحران بانکی در آمریکا با کاهش بیشتر از ۹۵ درصدی ارزش سهام بیستمین بانک بزرگ آمریکا ادامه یافته است و کشورهای چین و روسیه هم توانسته اند در کنار کشورهای مهم صادرکننده نفتی، اقتصادهای بزرگ آمریکای جنوبی مانند آرژانتین و برزیل را برای پیوستن به اتحادیه ضد دلاری و کنار گذاشتن دلار از مبادلات خود قانع کنند. موضوعی که تداوم قدرت دلار در بازارهای تجاری را شکننده کرده و قدرت حفظ ارزش را از این ارز آمریکایی گرفته است. کارشناسان بازارهای مالی با استناد به موارد بالا ادامه سرمایه گذاری در بازار ارز را غیر منطقی می دانند و اعلام نموده اند که این روند سبب شده تا سرمایه گذاری در بازار ارز دیگر منفعت اقتصادی نداشته باشد. این کارشناسان به افراد سفارش می کنند یک سبد دارایی متشکل از چند دارایی را جایگزین دارایی های ارزی خود کنند تا در شرایط کاهش احتمالی قیمت یا شروع قریب الوقوع اجرای قانون مالیات برعایدی سرمایه، متضرر نشوند.