آغازاجرای پروژه مطالعاتی ارتقای جایگاه کمیسیون ایمنی راه ها

به گزارش مدیرسا، فاز اجرایی پروژه مطالعاتی ارتقای جایگاه کمیسیون ایمنی راه های ایران با پشتیبانی اسکاپ و حمایت مالی صندوق ایمنی سازمان ملل متحد تحت راهبری کمیسیون ایمنی راه ها شروع شد.

به گزارش مدیرسا به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، نشست نمایندگان اعضای کمیسیون ایمنی راه ها مشترک با حضور تانات تاپورن راسامیت رئیس واحد حمل و نقل پایدار بخش حمل و نقل اسکاپ، اشتیاق احمد کارشناس اقتصادی واحد حمل و نقل پایدار اسکاپ، رضا نفیسی و هرمز ذاکری به ترتیب رئیس و معاون مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل و نقل و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی، فرهاد مهریاری مدیرکل دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، سازمان ها و دستگاههای مرتبط کشور برگزار و آمادگی خویش را برای پیشبرد پروژه مطالعاتی اسکاپ اعلام نمودند.
بر اساس این گزارش، تانات تاپورن راسامیت در این جلسه با اشاره به اینکه حمایت مالی پروژه از جانب سازمان ملل متحد تأمین می شود اظهار داشت: این پروژه از جانب این سازمان تعریف شده و اجرای آن با، وزارت راه و شهرسازی وبا همکاری unscap سازمان بین المللی اسکاپ است.
وی در مورد مدت اجرای پروژه اظهار داشت: طرح اولیه این پروژه از دو سال قبل شروع شده که در ابتدا با چالش های زیادی رو به رو شده بود و پروژه به تأخیر افتاد، بنابراین برای پیشبرد طرح زمان بیشتری در خواست شد.
وی اضافه کرد: این نشست برای گفتگو با مدیران پروژه بود تا بدانیم این پروژه در چه مرحله ای است اما مطمئن نیستیم که این طرح تا آخر سال به پایان برسد، امیدواریم این طرح تا سال آینده پایان یابد. همانطور که در نشست عنوان شد این طرح به صورت مبحث چندجانبه است و یک سازمان و یا وزارت خانه در آن دخیل نیست و باید بخش های مختلف برای پیشبرد پروژه همکاری کنند.
وی افزود: خوشبختانه در ایران کمیسیون ایمنی راه وجود دارد که خیلی خوب است و برای اثربخشی ایمنی راه ها باید تمام بخش های مختلف ورود کنند.
رئیس واحد حمل و نقل پایدار بخش حمل و نقل اسکاپ وی در رابطه با چالش های موجود در طرح ایمنی راه ها در ایران اظهار داشت: مهم ترین چالشی که دنیا هم با آن مواجه می باشد تصادفات و تلفات جانی و خسارت های مالی است. بعضی از کشورها توانستند که قدم های مؤثری برای کاهش تلفات بردارند اما در بعضی از کشورها هنوز شاهد افزایش این گونه تلفات هستیم.
اشتیاق احمد کارشناس اقتصادی واحد حمل و نقل پایدار اسکاپ اظهار داشت: مدیریت ایمنی باید در لایه های مختلفی همچون دولت و مردم صورت گیرد. باید برای ترویج ایمنی جاده ها مردم و دولتمردان متعهد باشند.
وی اضافه کرد: سوالی که در اینجا مطرح است اینست که چرا نمی توان چالش تصادف را کاهش یا برطرف کرد و پاسخ آن می تواند این باشد که دولت ها تعهد و توجه کافی برای کاهش و یا مرتفع ساختن آنرا ندارند و سازمان ها منابع مالی کافی برای این کاهش را ندارند.
بر اساس این گزارش هرمز ذاکری، معاون مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل و نقل و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی در ادامه نشست ضمن اشاره به فرآیند کاری اسکاپ در پروژه مطالعاتی، اظهار نمود: بعد از دریافت نامه از جانب وزارت امور خارجه در خصوص فراخوان صندوق ایمنی سازمان ملل متحد برای عرضه پیشنهاد جهت دریافت کمک مالی صندوق در زمینه ایمنی ترافیک دو پیشنهاد به دبیرخانه کمیسیون ایمنی راه های کشور تهیه و به این وزارت ارسال شد.
وی اضافه کرد: پیشنهاد از طرف وزارت امور خارجه به اسکاپ بعنوان رابط سازمان منطقه ای با unrsfارسال شد. بر همین مبنا نشست هماهنگی و آغاز فرایند اجرایی با نمایندهunrsf و اسکاپ را برگزار کردیم.
ذاکری اضافه کرد: بعد از دریافت فرم قرار داد شرح چارچوب خدمات تفضیلی از اسکاپ، این خدمات در دبیرخانه کمیسیون تهیه شد. همینطور نشست های بررسی شرح خدمات ارزیابی نظرات کمیته فنی را در اسکاپ و unrsf برگزار کردیم که در نهایت تدوین نهایی تفاهمنامه و امضای نهایی طرفین صورت گرفت و مقرر شد که از مشاورین داخلی و بین المللی برای پیشبرد اهداف بهرمند شویم.
وی بیان نمود: بهره گیری کارا از داده های بهبود یافته جاده ها، نظارت و ارزیابی بهتر مداخله ها و سیاست گذاری های ایمنی در جاده، تخصیص کارایی بودجه برای مداخله های ایمنی جاده ای، افزایش و ساماندهی پژوهش و همکاری در مبحث ایمنی جاده ها یکی از اهداف این نشست بود.
وی در رابطه با گامهای پیش روی این پروژه هم اضافه کرد: ایجاد ساختار گردآوری اطلاعات مورد نیاز در شبکه پایلوت با کمک ذی نفعان، ایجاد پایگاه داده اختصاصی پروژه مبتنی بر سامانهDRIVER، بازنگری و بازبینی فرآیند داده محور برای دستیابی به اهداف پروژه، تشکیل هسته پایش و ارزیابی و پایش مستمر پروژه، راه اندازی سامانه اطلاع رسانی پروژه همچون گامهای پیش رو پروژه ارتقا جایگاه کمیسیون ایمنی راه ها های ایران است.

منبع: