مدیر عامل شركت ملی نفت مطرح كرد: شرکت های خارجی دنبال سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران

به گزارش مدیرسا، محسن خجسته مهر اظهار داشت: دنبال حداکثر سازی سهم بخش خصوصی و ایرانی در پروژه های نفتی هستیم به طوریکه سرمایه گذاران خارجی هم دنبال ورود به صنعت نفت ایران هستند.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، محسن خجسته مهر در حاشیه بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در نشستی خبری اظهار داشت: این نمایشگاه در مقایسه با نمایشگاه های گذشته نشان دهنده اراده صنعت نفت ایران است و صنعت نفت ایران به تکنولوژی های ویژه ای در بخش های مختلف دست پیدا کرده است و شرکت های خارجی بدنبال استفاده از ان هستند. وی افزود: در بخش سرمایه گذاری، ساخت و اجرا از حضور شرکت های خارجی و بین المللی استقبال می نماییم و یه دنبال تعاملات دو سویه هستیم. خجسته مهر افزود: برخی شرکت های خارجی بدنبال گسترش تعاملات بیشتر در صنعت نفت ایران هستند، برای اینکه ایران دارای توانمندی است و کشورها با هم خودرا در یک هماوردی تلقی کنند تا تعاملات اجرائی شود. وی اشاره کرد: ایران تا سال ۱۴۰۸ حدود ۱۶۰ میلیارد دلار پروژه نفتی تعریف شده داریم و طرفیت خالی این ۱۶۰ میلیارد دلار به شکلی است که شرکت های خارجی و ایرانی حضور پیدا کنند. مدیرعامل شرکت ملی نفت افزود: حداکثر سازی سهم بخش خصوصی و ایرانی در پروژه های نفتی، الزام آور است به طوریکه رشد اقتصادی ۸ درصدی برای اقتصاد ایران پیش بینی شده که صنعت نفت با جذب سرمایه ۱۶۰ میلیارد دلاری می تواند نقش بزرگی در رشد اقتصادی داشته باشد. وی افزود: در برنامه هفتم توسعه بدنبال تعریف طرح های پیشرو هستیم. خجسته مهر اشاره کرد: ساخت ایرانی تجهیزات دوار از رویکرد های جدی در شرکت ملی نفت ایران است که راهبردی و استراژیک است و بااینکه از نظر تعداد و کمیت کم است اما ارزش بالایی دارد. ادامه دارد….

منبع: