با تصویب مجلس شهرداری ها مکلف به شناسایی خانه های خالی شدند

مدیرسا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شهرداری های شهرهای دارای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت را مکلف کردند تا واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرها را شناسایی کنند و اطلاعات آنرا در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه)، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را بررسی نموده و مواد ۶ و ۷ این طرح را به تصویب رساندند.
برمبنای ماده ۶ این طرح؛ متن زیر به عنوان تبصره ۵ به ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:
شهرداری های شهرهای دارای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت مکلف هستند واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرها را شناسایی کنند و اطلاعات آنرا در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و وزارت راه و شهرسازی موظف است برمبنای اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اطلاعات دریافتی را صحت سنجی نماید و بعد از تایید، جهت گرفتن مالیات متعلقه موضوع ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات های مستقیم به سازمان امور مالیاتی معرفی نماید.
صد درصد درآمد حاصل از مالیات بر خانه های خالی شناسایی شده توسط شهرداری ها به حساب شهرداری شهرهای محل گرفتن مالیات فقط برای احیای بافت های فرسوده و اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه برای افراد بی بضاعت واریز می شود. دستورالعمل اجرائی این ماده توسط وزارت کشور و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) و راه و شهرسازی ظرف مدت یک ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
برمبنای ماده ۷ این طرح؛ در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم بعد از عبارت «هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت»، عبارت «و کلیه شهرهای جدید» اضافه می گردد.