استاندار در شورای اشتغال تاكید كرد: لزوم توسعه کشت گلخانه ای در خوزستان جهت رشد تولید و اشتغال

به گزارش مدیرسا، خوزستان استاندار خوزستان اظهار داشت: استفاده از روش های نوین و علم روز جهان تاثیر به سزایی در رشد تولید محصولات کشاورزی استان با هزینه کمتر خواهد داشت.

علی اکبر حسینی محراب در جلسه شورای اشتغال استان بر آبیاری نوین و به کارگیری علم روز جهان در کشاورزی اشاره نمود و اظهار داشت: استفاده از روش های نوین و علم روز جهان تاثیر به سزایی در رشد تولید محصولات کشاورزی استان با هزینه کمتر خواهد داشت.

وی اضافه کرد: با ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی در استان انتظار است با ارائه یک الگوی کشت صحیح، این میزان امسال به ۲۲ میلیون تن و سال بعد به ۳۰ میلیون تن برسد.

استاندار خوزستان افزود: جهاد کشاورزی، شیلات و منابع طبیعی استان باید در حوزه کشت محصولات گلخانه ای برنامه ریزی لازم را انجام دهند تا از این طریق اشتغالزایی در سطح استان افزایش یابد.

به گزارش مدیرسا به نقل از استانداری خوزستان، حسینی محراب اظهار داشت: بخش کشاورزی استان باید به سمت کشت گلخانه ای تغییر جهت دهد برای اینکه با آب کمتر، می توانیم تولیدات بیشتری داشته باشیم.

وی بر ضرورت پیگیری جدی مصوبات جلسات شورای اشتغال تاکید و بیان کرد: مدیران با کار جهادی در میدان عمل حضور مفیدی داشته باشند و مسیر اشتغال جوانان را هموار کنند و تا آن زمان که این امر محقق نشود جریان اشتغال در استان شکل نمی گیرد.

حسینی محراب استفاده مدیران دستگاه های اجرائی از ظرفیت نیروهای جوان را مهم برشمرد و اظهار داشت: از جوانان در اجرای امور بهره گیری شود تا با بهره گیری از دانش روز جهان به توسعه استان کمک کنند.

استاندار خوزستان طرح آمایش سرزمینی را راه توسعه استان دانست و اشاره کرد: باید جایگاه گردشگری، تولید، صنعت و همین طور کشاورزی در اقتصاد استان مشخص و برای آن یک برنامه اصولی پیاده شود تا دستگاه های اجرائی برمبنای آن حرکت کنند.

منبع: