اقدامات موسسه تحقیقات برنج کشور برای افزایش تولیدبرنج درخشکه کاری

به گزارش مدیرسا، رییس موسسه تحقیقات برنج کشورگفت: با همکاری معاونت زراعت و معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، طرح هایی برای افزایش عملکرد تولید برنج در خشکه کاری با سیستم آبیاری قطره ای در دست انجام است.

به گزارش مدیرسا به نقل از صدا و سیما، مریم حسینی، رییس مؤسسه تحقیقات برنج کشور اظهار داشت: کشت برنج در دنیا به دو روش نشایی و مستقیم به انجام می رسد که بستگی به اقلیم، شرایط آب و هوایی و تناوب کشت دارد. در روش نشایی، طی ۲۰ تا ۲۵ روز بذور در خزانه پرورش یافته و زمین اصلی نیز گل خراب (پادل) شده و نشاها به زمین اصلی منتقل می شوند. این شیوه کشت در خیلی از کشورهای دنیا و شمال ایران مرسوم می باشد. در این سیستم کشت، آبیاری تناوبی می تواند تا حدی سبب کاهش مصرف آب شود.
وی اضافه کرد: در بعضی مناطق که برنج در تناوب با سایر محصولات کشت می شود، کشاورزان بمنظور صرفه جویی در هزینه ها، کاهش صعوبت کاری و جلوگیری از تخریب ساختمان خاک از سیستم کشت مستقیم استفاده می نمایند. کشت مستقیم به دو روش کشت بر بستر مرطوب و کشت بر بستر خشک (خشکه کاری) به انجام می رسد. آن چه در سالهای اخیر به نام خشکه کاری برنج در بعضی استانهای کشور به انجام می رسد، سیستم کشت مستقیم بذر بر بستر خشک است.
رئیس مؤسسه تحقیقات برنج کشور اضافه کرد: خشکه کاری برنج سبب کاهش هزینه های تولید و کاهش مشکلات کاشت می شود. اما تغییر سیستم کشت از نشایی به خشکه کاری به تنهایی نمی تواند سبب صرفه جوئی در مصرف آب شود، بلکه به سبب نبود لایه سخت در خاک، نفوذ عمقی و جانبی آب در خاک بالا رفته و تبخیر از سطح خاک نیز بیشتر است، بدین سبب در این سیستم کشت، میزان مصرف آب کاهش نیافته و حتی در مواردی بیش از سیستم نشایی و آبیاری غرقابی است.
حسینی اشاره کرد: صرفه جویی در مصرف آب در خشکه کاری برنج فقط بوسیله سیستم های آبیاری نوین خصوصاً آبیاری قطره ای یا تیپ امکان پذیر است. البته این سیستم آبیاری بااینکه سبب صرفه جویی در مصرف آب می شود، اما در این شرایط عملکرد نیز تا حدی کاهش پیدا می کند.
رئیس مؤسسه تحقیقات برنج کشور اضافه کرد: مؤسسه تحقیقات برنج کشور در حوزه خشکه کاری و راه های صرفه جویی در میزان مصرف آب، با همکاری سایر مؤسسات و مراکز تحقیقاتی کشور مطالعاتی را در سطح کشور و شرایط اقلیمی مختلف انجام داده است. نتایج این مطالعات نشان داده که برای هر اقلیم بسته به شرایط آب و هوایی، آب قابل دسترس، تناوب کشت، نوع خاک، فلور علف های هرز و سایر عوامل مؤثر باید دستورالعمل ویژه هر منطقه رعایت شود.
وی افزود: دستورالعمل فنی کشت در هر منطقه تهیه شده که شامل نوع رقم، چگونگی کاشت و داشت و برداشت و سیستم های مناسب آبیاری است؛ پس خشکه کاری برنج در هر منطقه مستلزم رعایت دستورالعمل های هر منطقه و بهره گیری از سیستم آبیاری نوین است.
رئیس مؤسسه تحقیقات برنج کشور بیان کرد: زمانی که سیستم های آبیاری نوین در خشکه کاری استفاده می شود، تمام عملیات به زراعی نیز باید متناسب با شیوه آبیاری تنظیم شود. به عنوان مثال: کنترل علف های هرز، آفات، بیماریها و نحوه کوددهی در این شرایط متفاوت بوده و در صورت عدم رعایت این موارد؛ عملکرد کاهش می یابد؛ پس رعایت دستورالعمل های به زراعی و به کارگیری یافته های علمی دراین زمینه را به کشاورزان سفارش می نماییم.
حسینی اشاره کرد: توجه به الگوی کشت و مناسب بودن شرایط آب و هوایی خصوصاً آب قابل دسترس برای کشت برنج ضروری است؛ پس استفاده از آب های زیر زمینی برای زراعت برنج سفارش نمی شود و فقط برای استانهای شمالی با میزان بارش و آب قابل دسترس کافی، حاشیه رودخانه ها که سطح تراز پایینی دارند و مناطق دارای آب های سطحی کافی و قابل دسترس پیشنهاد می شود.
وی افزود: هم اکنون با همکاری معاونت زراعت و معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، طرح هایی برای افزایش عملکرد تولید برنج در خشکه کاری با سیستم آبیاری قطره ای در دست انجام است که بعد از تکمیل؛ نتایج آن گزارش خواهد شد.
رئیس مؤسسه تحقیقات برنج کشور اضافه کرد: در تلاش هستیم با بهره گیری از فن آوری های نوین، کشاورزی دقیق، معرفی ارقام مناسب خشکه کاری (ارقام هوازی) و ورود دانش به مزارع شالیزاری میزان راندمان آب در سیستم های کشت مستقیم و نشایی بالا رفته و هزینه های تولید و سخت کاری تا حد ممکن کم شود.
وی افزود: برنج محصولی راهبردی است و نقش مهمی در سبد غذایی مردم دارد، از طرفی ایران کشوری با منابع محدود آب است و درتولید برنج باید به حفظ منابع پایه خصوصاً آب و خاک توجه ویژه داشته باشیم. تولید پایدار برنج نیز مستلزم توجه به منابع آب و خاک و کاهش هزینه های تولید است.

منبع: