راه نجات صندوق های بازنشستگی چیست؟

به گزارش مدیرسا، معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون ایران اعتقاد دارد که راه نجات صندوق ها در کشور برداشتن چتر حمایتی از اقشار زیر پوشش آن یا ادغام نیست و اداره صندوق ها باید به صاحبان اصلی خود واگذار شود.

مهرداد لاهوتی در گفتگو با ایسنا با تکیه بر ضرورت حفظ بحث های حمایتی دولت در برنامه هفتم توسعه به بحث صندوق های بازنشستگی اشاره نمود و اظهار داشت: معتقدم یکی از بحران های آینده کشور صندوق های بازنشستگی هستند ولی راه نجات آنها در ادغام صندوق ها یا برداشتن چتر حمایتی دولت از این صندوق ها و اقشار زیر پوشش آن نیست.

وی با اشاره به اینکه مردم به رشد و بلوغ رسیده اند، اظهار نمود: راه نجات صندوق های بازنشستگی کشوری و صندوق تأمین اجتماعی اینست که اداره این صندوق ها به صاحبان اصلی خودش واگذار شود. این شیوه نوعی خصوصی سازی است و اگر چنین اتفاقی بیفتد صاحبان صندوق ها برای منافع خود تلاش می کنند.

معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون ایران اعتقاد دارد اگر صندوق تأمین اجتماعی منابع خویش را در بانکها سپرده گذاری می کرد بیشتر به سودآوری می رسید تا این که امروز فعالیت های اقتصادی را در پیش گرفته است.

لاهوتی با تکیه بر پرهیز از هرگونه دست اندازی به صندوق ها اظهار داشت: برداشت دستوری از منابع صندوق ها سبب ضرر و زیان آنها می شود.

وی با اشاره به اینکه بیشتر از ۹۰ درصد منابع صندوق بازنشستگی کشوری را دولت تأمین می کند، اضافه کرد: اگر گردانندگان صندوق بازنشستگی صاحبان اصلی آن یعنی بازنشستگان بودند هیچ گاه هواپیما خریداری نمی کردند و منافع اقتصادی صندوق را با حساسیت بیشتری لحاظ می کردند.

معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون در پاسخ به این پرسش که آیا ایده ادغام صندوق ها موثر است؟ اظهار داشت: شخصا موافق نیستم؛ چون صندوق تأمین اجتماعی با صندوق بازنشستگی کشوری یا صندوق نیروهای مسلح سنخیتی ندارد. ادغام چاره نیست و پاک کردن صورت مسئله است.

منبع: