معاون فناوری های نوین بانك مركزی: کاهش بیش از ۹۶ درصدی آمار زندانیان چک بعد از اجرای قانون جدید

به گزارش مدیرسا، معاون تکنولوژی های جدید بانک مرکزی اظهار داشت: تعداد زندانیان در رابطه با چک در سال ۱۳۹۶ روزانه بیش از ۱۰ نفر بود اما بعد از اجرائی شدن قانون جدید چک با کاهش بیش از ۹۶ درصدی روبه رو شده است.

به گزارش مدیرسا به نقل از بانک مرکزی، مهران محرمیان درباب کاهش قابل ملاحظه زندانیان در رابطه با چک اظهار داشت: در دو ماهه اول سال ۱۴۰۲، بطور متوسط در هر سه روز تنها یک نفر به جرم چک برگشتی وارد زندان شده است که این رقم در مقایسه با اردیبهشت ماه سال قبل کاهش ۴۳ درصدی را نشان داده است. این در شرایطی است که در سال ۱۳۹۶ و قبل از تصویب و اجرائی شدن این قانون، تعداد زندانیان چک در هر روز بیش از ۱۰ نفر بوده است.
به گفته معاون بانک مرکزی، آمار زندانیان در رابطه با چک بعد از تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷ و اجرائی شدن آن بصورت مرحله ای توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی در سالهای پس از آن، بطور متوالی کاهشی بوده است. بر این اساس، یک سال بعد از اجرای این قانون و در سال ۱۴۰۱، آمار زندانیان در رابطه با چک به یک نفر در هر دو روز رسید و در سال ۱۴۰۲ نیز این آمار به یک نفر در هر سه روز کاسته شده است.
محرمیان اضافه کرد: طی سالهای گذشته و با شروع اجرائی شدن این قانون، روند چک های برگشتی به مبادله ای در سامانه چکاوک نیز با کاهش قابل توجهی مواجه گردید.
با توجه به بازگشت اعتبار به چک با اجرائی شدن قانون جدید صدور چک و رشد استفاده از چک به عنوان یک ابزار پرداخت، اجرای کامل قانون جدید چک توانسته است نقش بسیار مهمی در کاهش تخلفات این حوزه همچون کاهش میزان زندانیان در رابطه با چک برگشتی داشته باشد.

منبع: