داستان فروش بلیت هواپیمای ایرلاین های ایرانی در سایت عراقی

به گزارش مدیرسا، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در رابطه با فروش بلیت هواپیما توسط شرکتهای داخلی در سایت های عراقی توضیحاتی ارائه نمود.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، در ایام گذشته خبری در خصوص فروش بلیت مسیرهای پروازی ایران در سایت های عراقی با قیمت های دلاری منتشر شد؛ آن هم در حالی که در همان مسیرهای پروازی و در سایت های فروش آنلاین داخلی، بلیتی برای فروش وجود نداشت.
برای مثال در راه آبادان به مشهد، بلیت ایرلاین ها در سایت های داخلی به اتمام رسیده؛ اما در سایت عراقی، میتوان برای این مسیر، بلیت یافت.

یا در راه مشهد به تهران که جست وجوی بلیت هواپیما در سایت های داخلی بی نتیجه است؛ اما در سایت عراقی، میتوان برای بعضی از ایرلاین ها در این راه پروازی، بلیت پیدا کرد.

در این خصوص جعفر یازرلو -سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری- به ایسنا اعلام نمود: شرکتهای خارجی فعال در ایران درصورتیکه با مجوز شعبه فعالیت می نمایند صرفاً مجاز به فروش بلیت شرکت هواپیمایی خود در راه بین دو کشور هستند و ادامه مسیر از راه شرکتهای دیگر درصورتیکه مسیر اول را خود فروخته باشند، منعی ندارد.
او همینطور تصریح کرد: شرکتهای خارجی فعال در ایران درصورتیکه با مجوز نمایندگی کل فروش فعالیت می نمایند، از آنجاییکه معمولاً یک آژانس مسافرتی هستند و برای آن هم مجوز جداگانه ای دارند می توانند بلیت سایر شرکتهای هواپیمایی در مسیرهای داخلی و خارجی را بفروش برسانند و از نظر قانونی منعی ندارند، اما اگر نماینده کل فروشی باشد که مجوز آژانس از ما نداشته باشد، مجاز به فروش بلیت سایر شرکت ها در مسیرهای داخلی و خارجی نیست.
البته این اظهارات در ارتباط با شرکتهای خارجی بوده و نه ایرلاین های داخلی؛ هرچند ایرلاین ها هم نسبت به این مورد ابراز بی اطلاعی کرده اند. از سوی دیگر ازآنجایی که برخی شرکتهای هواپیمایی با وجود ممنوع شدن پروازهای چارتری در مسیرهای پرتردد، هنوز هم در این مسیرها چارترفروشی می کنند، پیدا شدن بلیت در سایت های خارجی می تواند ناشی از همین مبحث باشد؛ در نهایت هم سازمان هواپیمایی مهلتی به ایرلاین هایی که خارج از آئین نامه ها عمل می کنند، داده تا مطابق ضوابط الزامی عمل کنند و باید دید با تمام شدن این مهلت، داستان پروازهای چارتری و فروش دلاری بلیت ها در مسیرهای پروازی پرتردد به کجا می رسد.

منبع: