شروع راه اندازی پتروشیمی ابن سینای همدان از امروز

به گزارش مدیرسا، همدان امروز عملیات اجرایی راه اندازی پتروشیمی ابن سینای همدان با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت شروع شد.
این پروژه که از مصوبات سفر مقام معظم رهبری در سال ۸۳ بود، سر انجام امروز با حضور عباس علی آبادی، وزیر صمت در منطقه اقتصادی جهان آباد فامنین استان همدان کلنگ زنی شد.
این پروژه در مساحت ۱۰۰ هکتار و ۲۰ هزار مترمربع زیربنا، سرمایه گذاری ارزی ۳۰۰ میلیون یورو و ۲۲۵ میلیون یورو تسهیلات در طول چهار سال راه اندازی خواهد شد.
در پتروشیمی ابن سینا با ظرفیت اسمی ۳۰۰ هزار تن، تولید اتیلن اکساید و زنجیره پایین دستی صورت خواهد گرفت و محصول نهایی این پروژه ۱۱ هزار تن در سال (MGE) مونو اتیلن گلایکول، ۱۰۱ هزار تن در سال (ETX) انواع اتوکسیلات ها، ۵۶ هزار تن در سال (GE) گلایکل اتر و ۳۲ هزار تن در سال (MDEA) متیل دی اتانول آمین و (EA) اتانول آمین است.
از مزیت های این پروژه میتوان به فراهم بودن امکان دسترسی به خوراک مورد نیاز طرح و امکان اجرای طرح توسعه در آینده، دسترسی به امکانات زیربنایی از قبیل برق، آب، سوخت گاز، بنزین و خطوط ارتباطی، توسعه زنجیره ارزش محصوالت پتروشیمی برای تأمین نیاز داخلی و ارزآوری بیشتر، کاهش بیکاری در نتیجه اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم برای صدها نفر، ایجاد امنیت بیشتر برای سرمایه گذاری بخصوص در قسمت خصوصی و در نتیجه کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش درآمد کشور به دلیل ارزش افزوده بالاتر فرآورده های نفتی اشاره نمود.