سخنگوی اقتصادی دولت: رفاه عمومی و قدرت خرید مردم افزایش خواهد یافت

به گزارش مدیرسا، سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: به علت تورم بالا و رشد اقتصادی منفی در دهه ۱۳۹۰ مردم رشدهای مثبت دو سال گذشته را ادراک نمی کنند.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت اظهار نمود: نرخ رشد اقتصادی ۳ ماهه ابتدایی سال جاری معادل ۶.۲ درصد است و بدون احتساب نفت هم ۵.۷ درصد رشد اقتصادی را تجربه کرده ایم.
سخنگوی اقتصادی دولت به کیفیت رشد اقتصادی اشاره نمود و اظهار داشت: گرچه در بهار ۱۴۰۲ سهم قابل توجهی ناظر به رشد ۱۶.۴ درصدی در قسمت نفت می باشد اما سایر بخش های اقتصادی هم وضعیت قابل دفاعی دارند. همه گروههای اقتصادی در بهار سال جاری نسبت به سال گذشته رشد اقتصادی مثبتی را تجربه کردند به طوریکه در قسمت صنایع و معادن از صفر به ۳.۷ درصد رسیدیم.
وی افزود: در بهار سال جاری در گروههای صنعت ۴.۲ درصد، کشاورزی ۲.۲ درصد و خدمات ۶.۲ درصد رشد داشتیم.
خاندوزی به گزارش مرکز آمار اشاره نمود و اظهار داشت: رشد اقتصادی ۷.۹ درصد در بهار داشتیم که بدون احتساب نفت ۶.۱ درصد بوده است. بر اساس گزارش این مرکز گروههای صنعت ۳.۶ درصد، ساختمان (پارسال رشد منفی داشت) ۴.۷ درصد، معدن ۱.۳ درصد و خدمات ۹.۳ درصد رشد اقتصادی داشتند.
وی اضافه کرد: به سبب این که اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ نرخ های رشد اقتصادی نزدیک به صفر و تورم های بالا را تجربه نمود رفاه مردم و قدرت خرید مردم به صورت مستمر کاسته شده و به همین جهت هم رشدهای مثبت دو سال گذشته از سمت جامعه کمتر ادراک می شود. امیدواریم نرخ رشدهای سال ۱۴۰۱ که ادامه یافت شاهد افزایش قدرت خرید و احساس این رشد در معیشت مردم باشیم.
خاندوزی افزود: در سال ۱۴۰۱ بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی را نسبت به سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۰ داشتیم. البته استمرار این مسئله مهم می باشد تا در شاخص درآمد سالانه شاهد اتفاق جدیدی باشیم.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: ازاین رو از سال ۱۴۰۱ به بعد هر میزان رشد اقتصادی مثبتی ثبت گردد در تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به سالهای گذشته عدد جدیدی را رقم خواهد زد. در بهار سال جاری هم این وضعیت و مسیر جدید خروج از رکود ادامه خواهد یافت.
تکمیل می شود…

منبع: