بذرپاش: مسیر بار از بندرعباس تا روسیه به ۲۰ روز رسید

به گزارش مدیرسا، وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: زمان جابه جایی بار از روسیه به بندرعباس از ۴۹ روز به ۲۰ روز رسیده که البته به این مدت زمان هم نباید بسنده نماییم.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، مهرداد بذرپاش در آئین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۴۰ پروژه راهداری البرز با اشاره رشد ۳۳ درصدی ترانزیت خارجی ظرف یک سال گذشته، اظهار نمود: این اتفاق نویدبخش آن است که کشور آهسته آهسته مهیای پذیرایی از نقش کریدوری و گذرگاهی می شود.
وی اضافه کرد: در کنار ایجاد زیرساخت ها و راه اندازی راه و راه آهن، باید نرم افزارهای ما برای سهولت تردد بیشتر شود تا عبور مرور ماشین ها، کامیون ها و حتی عملکرد خطوط ناوگان ریلی از پایانه های مرزی توسعه بیشتری پیدا کند.
این مسؤول با تکیه بر این که خوشبختانه سهولت تردد در پایانه ها امروز در رشد ترانزیت کاملا نمایان است که این رشد اساسا اثرات مستقیمی در توسعه اقتصادی کشور دارد، اظهار داشت: با اقدامات انجام شده در این عرصه روز به روز نقش کشور در میزبانی از نظام کریدوری شمال به جنوب و حتی شرق به غرب پررنگ تر می شود.
بذرپاش توضیح داد: امروز زمان جابه جایی بار از روسیه به بندرعباس از ۴۹ روز به ۲۰ روز رسیده است که البته به این مدت زمان هم نباید بسنده نماییم و با حل مشکلات به دنبال آن هستیم تا این زمان کمتر بشود.
وزیر راه و شهرسازی بیان نمود: بامداد امروز کنارگذر شمالی کرج به بهره برداری رسید. در استانی که میزان تردد خودرو و ترافیک آن بسیار زیاد است و محل شاهراه مواصلاتی ۱۳ استان کشور است، افتتاح یک کنارگذر مفهوم ویژه تری پیدا می کند که امروز با بهره برداری از حدود ۷ کیلومتر از این مسیر ترافیک به میزان قابل توجهی کاسته می شود که امیدواریم بزودی بخش باقی مانده این پروژه هم به پایان برسد.
وی در ادامه به بهره برداری از پروژه های راهداری البرز اشاره نمود و اظهار داشت: بعضی از این پروژه ها پس از ۳۰ سال اجرایی شده اند. اختصاص بیشتر از هزار میلیارد تومان برای اجرای ۴۰ پروژه راهداری در این استان نشان دهنده آن است که کارهای زیرساختی خوبی در دست اجراست که نتیجه آن اثر مستقیم با افزایش رضایت مردم دارد.
بذرپاش توضیح داد: در استانی که هم از لحاظ جمعیتی و هم از لحاظ محورهای عبوری با سایر استان ها متفاوت می باشد انجام چنین اقداماتی نویدبخش امیدی مضاعف از عملکرد مسؤلان برای خدمت رسانی به مردم خواهد بود.
این مسؤول در انتها به اقدام جهادی راهداری البرز برای بازگشایی جاده کرج- چالوس در سیل اخیر اشاره نمود و اظهار داشت: چنین اقداماتی قابل اهمیت است. کاری که فارغ از بروکراسی اداری انجام شد و گواه و سندی بر خدمت رسانی شایسته به مردم است.

منبع: