تراز گاز در چند سال آینده مثبت خواهد شد

به گزارش مدیرسا، یک کارشناس انرژی اظهار داشت: الان تراز گاز در کشورمان منفی است، با عنایت به سرمایه گذاری هایی که در این عرصه انجام شده تا چند سال آینده تزار گاز کشور مثبت خواهد شد.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، حامد فرنام کارشناس انرژی در گفتگو با رادیو اقتصاد عنوان کرد: اغلب چاه های نفتی دنیا به نیمه عمر خود رسیده اند برای ادامه روند تولید باید بیشتر از گذشته در این عرصه سرمایه گذاری شود. وقتی مصرف نصف و سرمایه گذاری افزوده می شود حاشیه سود شرکتهای نفتی کاسته می شود در نتیجه آینده این شرکت ها مبهم خواهد بود. وی ادامه داد: بعضی از شرکتهای بزرگ نفتی دنیا در کنار پروژه های نفتی خود از سالهای خیلی دور پروژه های جدید پذیر را شروع کردند. فرنام ضمن اشاره به این که انرژی جایگزین می گردد ولی به صورت کامل حذف نمی شود اظهار داشت: ذغال سنگ از دنیای انرژی حذف نشد ولی به جایی رسید که به حالت منطقه ای مورد استفاده قرار می گیرد مثل هند و چین. از انرژی فسیلی شروع و به نفت، گاز، انرژی هسته ای و در نهایت به انرژی خورشیدی ورود می نماییم. او در آخر تصریح کرد: الان تراز گاز در کشورمان منفی است، طبق سرمایه گذاری هایی که در این عرصه انجام شده است تا چند سال آینده تزار گاز مثبت خواهد شد.