اجرای ۸۰ درصدی سامانه کنترل و پایش آب تهران

به گزارش مدیرسا، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران سامانه های اسکادا و تله متری را لازمه مدیریت مطلوب آب دانست و از اجرای ۸۰ درصدی سامانه تله متری آب تهران اطلاع داد.

به گزارش مدیرسا به نقل از آبفای تهران، محسن اردکانی با اعلان اینکه در صنعت آب و فاضلاب سه فعالیت عمده مدیریت تولید، مدیریت توزیع و مدیریت مصرف در قسمت آب به انجام می رسد، اشاره کرد: در قسمت مدیریت تولید حدودا هر آن چه که باید انجام می شد، اجرا شده است چونکه منابع آبی جدیدی فعلا در دسترس نداریم.
اردکانی اولویت های عمده شرکت آب و فاضلاب استان تهران را مدیریت مصرف با کارهای ترویجی و فرهنگ سازی و مدیریت توزیع آب برشمرد و اضافه کرد: در قسمت مدیریت توزیع، تلاش می نماییم آب را با فشار مناسبی بوسیله شبکه توزیع به مردم برسانیم و از هدر رفت آب تا حد ممکن جلوگیری نماییم و بهترین ابزار این مدیریت، سامانه اسکادا و تله متری است که بدون آن، مدیریت مناسب توزیع ممکن نخواهد بود.
وی از تعهد شرکت آب و فاضلاب استان تهران به صرفه جویی و ذخیره سازی هشت میلیون مترمکعب آب در چهار ماهه پایانی سال جاری بوسیله مدیریت فشار در شبکه توزیع آب آگاهی داد و اظهار داشت: اکنون سامانه تله متری شرکت آب و فاضلاب استان تهران تأسیسات تولید،
ذخیره سازی و انتقال را کنترل می کند و تأسیسات توزیع هم تا فشارشکن ها درحال کنترل است اما در نظر داریم دامنه این کنترل را به مدیریت فشار شبکه در داخل شهر و سرخط های کوچه ها و محله ها توسعه دهیم.
مدیرعامل شرکت آبفای استان تهران اظهار داشت: تهران یک کلان شهر با بیشتر از ۱۰ میلیون نفر جمعیت و مصرف سالانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب است و باتوجه به اختلاف ارتفاع مناطق مختلف تهران، ۶۵ ایستگاه پمپاژ آب را با ظرفیت ۶۵ مترمکعب بر ثانیه به نقاط مختلف این کلان شهر پمپ می کنند که کنترل این تأسیسات بصورت سنتی ممکن نیست.
وی یکی از اهداف طراحی و اجرای سامانه اسکادا و تله متری در تهران را نظارت و کنترل ازراه دور تمامی تأسیسات فعال در فرایند تأمین و توزیع آب دانست و اضافه کرد: بدین سبب وجود این سامانه ضروری و لازم است و همه شهر های بزرگ جهان تأسیسات آب خویش را بوسیله چنین سامانه هایی، ازراه دور کنترل می کنند.
به گفته اردکانی، سامانه تله متری شرکت آب و فاضلاب استان تهران اکنون تمامی تأسیسات و ابزار دقیق گوناگونی ازجمله ۶۰۰ دستگاه دبی سنج (فلوئومتر)، ۲۳۰ دستگاه سطح سنج، ۶۲۰ دستگاه فشارسنج بر روی مخازن و ایستگاه های پمپاژ و ۷۰۰ دستگاه فشارشکن را ازراه دور کنترل می کند و برای ارتقای این سامانه، بدنبال توسعه آن در شبکه توزیع آب هستیم به شکلی که بتوانیم بوسیله آن فشار شبکه را در مناطق مختلف توزیع تحت کنترل داشته باشیم.
وی اضافه کرد: حدود ۸۰ درصد سامانه تله متری آب تهران اجرا شده و الان بدنبال تکمیل آن در شبکه توزیع هستیم و بهمین منظور، از شروع سال جاری تابحال ۱۰۰ دستگاه فشارسنج آن لاین افزون بر فشارسنج های موجود در مناطقی از تهران نصب کرده ایم و مقرر است این تعداد را تا دو سال آینده به ۳۰۰ دستگاه برسانیم.
اردکانی سامانه اسکادا و تله متری را لازمه صنعت آب و فاضلاب ایران و بسیار مهم خواند و اشاره کرد: اگر مسیر اعتبارهای دولتی به سمت ایجاد سامانه های تله متری در تمامی شهر های کشور جهت داده شود، می توانیم حجم بسیار قابل توجهی در حوزه مدیریت مصرف آب معادل سازی نماییم و یکی از اهداف قرارگاه آب شرکت آب و فاضلاب استان تهران همین هدف است.