چرا تراز تجاری منفی ۱۲ میلیارد دلار شد؟

مدیرسا: به گزارش مدیرسا، رئیس سازمان توسعه تجارت ضمن اشاره به تراز منفی ۱۲ میلیارد دلار تجارت غیرنفتی اظهار داشت: دلیل عمده شکل گیری این پدیده بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات است.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، مهدی ضیغمی رئیس سازمان توسعه تجارت به افزایش وزنی واردات و کاهش ارزش صادرات در ۹ ماهه سالجاری اشاره نمود و اظهار داشت: دلیل عمده شکل گیری این پدیده بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات است. این بیش اظهاری ها و کم اظهاری ها و همینطور کارت های اجاره ای ناشی از چند نرخی بودن ارز است.
وی افزود: یک سری اقدامات با محوریت سازمان توسعه تجارت انجام گرفته که یکی از آنها کوشش برای حل مسئله رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ است.
معاون وزیر صمت اضافه کرد: حالا بعد از کش و قوس های فراوان به مرحله ای رسیده که مقرر است درگاه سال ۱۳۹۷ در سامانه جامع تجارت گشوده شود.
ضیغمی اظهار داشت: در عین حال مقرر شده برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ هم جرایم ریالی تعیین شود تا پرونده رفع تعهد ارزی این سال ها بسته شود.
محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران هم به تراز منفی تجاری کشور طی ۸ ماه سالجاری اشاره نمود و اظهار داشت: آمار گمرک نشان دهنده حدود ۸ میلیارد دلار تراز منفی در صادرات غیرنفتی است و برخی پیشبینی ها از آن حکایت می کند که این رقم تا آخر سال به حدود ۱۷ الی ۱۸ میلیارد دلار هم برسد.
وی اضافه کرد: ضمن آنکه ارزش صادرات نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۴ میلیارد دلار کاسته شده است.
رئیس اتاق تهران اظهار داشت: به رغم آن چه در آمارهای گمرک قابل مشاهده می باشد وزیر امور اقتصاد و دارایی تراز تجاری کشور را معادل مثبت ۱۰ میلیارد دلار عنوان کرده که به نظر می آید آمار صادرات نفت را هم لحاظ کرده است. البته امیدواریم که در سایه توافقات بین المللی همچون در حوزه اوراسیا، وضعیت صادرات بهبود پیدا کند.

منبع: