صرفه جویی ارزی سالانه ۵۷۰ میلیون دلاری با تولید بذور اصلاح شده

مدیرسا: مدیرسا: رئیس موسسه اصلاح نهال و بذر سازمان تات از صرفه جویی ۵۷۰ میلیون دلاری در سال با تولید طبقات مختلف بذور در چهار گروه غلات، آگاهی داد.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، محمد زمانیان رییس مؤسسه اصلاح نهال و بذر سازمان تات، اظهار داشت: با محاسبه بذور همه محصولات زراعی برآورد شده است که حدود یک میلیارد دلار بوسیله تولید بذر طبقات مختلف گیاهان زراعی در کشور، صرفه جویی ارزی شود.
وی با بیان این که خودکفایی ۹۸ درصدی در تولید هسته های اولیه گندم در کشور اتفاق افتاده است، اضافه کرد: بر طبق آمار مؤسسه ثبت و کنترل گواهی بذر که در سال ۱۴۰۲ انتشار یافته است، در بذر غلات آبی شامل گندم، جو و تریتیکاله در طبقات پرورشی یک، دو و سه، یکهزار و ۴۰۹ تن هسته های اولیه تولید شده است که باتوجه به تعرفه هایی که دولت هر سال اعلام می کند، حدود ۲۳۱ میلیاردریال است. در حوزه دانه های روغنی (سویا، کلزا، و…) در طبقه هسته های اولیه سوپر الیت، الیت و والدین، حدود ۴۱ تن بذر هسته اولیه تولید شده که ارزش ریالی آن (بازهم باتوجه به تعرفه دولتی) ۲۴ میلیاردریال است.
وی در مورد ذرت و گیاهان علوفه ای در طبقه پیش پایه و سوپر الیت، اظهار داشت: حدود ۱۱ تن هسته اولیه تولید شده که حدود ۱۹ میلیاردریال، ارزش ریالی آن بوده است.
به گفته این مسؤول، در مورد سبزی های زراعی و حبوبات آبی، در طبقات پرورشی یک، دو، سه و سوپر الیت، حدود ۱۷ تن هسته اولیه بذر تولید شده که ۱۱.۲ میلیاردریال، ارزش ریالی آن بوده است. بطور کلی از مجموع چهار گروه نام برده شده، در طبقات مختلف بذری در سال قبل ۱۴۷۷ تن بذر هسته های اولیه در مؤسسه و مراکز زیر مجموعه تولید شده است.
وی اشاره کرد: در سال ۱۴۰۲ میزان تولید بذر مادری و گواهی شده «رسمی» گندم و جو آبی، ۳۱۴ هزار و ۳۷۲ تن مجموع بذر تولید شده در این طبقات بوده که ارزش ریالی آن ۴۶ هزار و ۷۹۳ میلیاردریال بوده است.
رئیس مؤسسه اصلاح نهال و بذر با اشاره به این که بذر هیبرید ذرت ۶ هزار و ۷۴۱ تن به ارزش ۵ هزار و ۸۱۸ میلیاردریال تولید شده است، اضافه کرد: صورت رسمی ۳۵۸ تن بذر مادری سورگوم و ارزن تولید شده که ارزش آن ۱۵۴ میلیاردریال بوده است. بطور کلی مؤسسه اصلاح بذر با تولید بذر طبقات غلات، دانه های روغنی، ذرت و گیاهان علوفه ای و سبزی های زراعی و حبوبات آبی، توانسته، سالانه نزدیک به ۵۷۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی انجام دهد. از این مبلغ حدود ۸۸ درصد آن مربوط به صرفه جویی در بخش غلات، حدود ۶ درصد دانه های روغنی، حدود ۵ درصد ذرت و کمتر از یک درصد سبزی و صیفی است.
زمانیان خودکفایی در تولید بذر ارقام زراعی در دولت سیزدهم را جز اولویت های مهم بخش کشاورزی دانست و اظهار داشت: مؤسسه نیز با تمام امکانات در این جهت تلاش نموده است و خوشبختانه اگر امروز در حوزه تولید بذر محصولات اساسی آرامشی حاکم شده، مرهون همین تلاش ها است.