ارزیابی یک هزار و ۲۰۰ ساختمان نا ایمن پایتخت

مدیرسا: سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از اتمام ارزیابی یک هزار و ۲۰۰ ساختمان نا ایمن و ارسال نتایج ارزیابی ها به سازمان مدیریت بحران و دادستانی تهران، آگاهی داد.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، محمدمهدی حیدری سرپرست مرکز تحقیقات راه، با اعلان اینکه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباب ارتقای تاب آوری شهر تهران برمبنای بند ض ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران، تدوین دستورالعمل فرورریزش ها و فروچاله های شهر تهران، تعیین حریم گسلی و همین طور ارزیابی ساختمان های ناایمن را انجام داده و اقداماتی درحال انجام دارد به تشریح اقدامات آن مرکز درباب ارزیابی ساختمان های ناایمن پرداخت.
سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اظهار داشت: مرکز تحقیقات در همکاری با اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و مدیریت بحران شهرداری تهران، ارزیابی ساختمان های نا ایمن را آغاز نموده است.
حیدری افزود: مقرر شده است تا ارزیابی ۱۶ هزار ساختمان ناایمن در پایتخت صورت گیرد که تا حالا ارزیابی یک هزار و ۲۰۰ ساختمان ناایمن انجام شده است و نتایج ارزیابی ها در چهار گروه به سازمان مدیریت بحران و دادستانی استان تهران ارائه شده است.
وی اشاره کرد: ارزیابی ساختمان های ناایمن موضوع مهمی است که برمبنای جز ۵ بند ض ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران انجام آن برعهده مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در همکاری با دیگر سازمان ها و نهادها قرار گرفته است.