قطار رشت – کاسپین به دهه فجر نرسید

به گزارش مدیرسا، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور اظهار داشت: شرایط آب و هوایی عامل کندی پیشرفت طرح راه آهن رشت – کاسپین است.

به گزارش مدیرسا به نقل از صدا و سیما، خیراله خادمی اظهار داشت: ساخت طرح رشت – کاسپین از ۱۵ سال پیش شروع شد و پس از یک سال به علت آغاز ساخت راه آهن قزوین – رشت متوقف گردید.
وی اضافه کرد: ساخت این طرح به صورت جدی از سال ۹۷ شروع شد و طول این مسیر ۳۷ کیلومتر است که هم اکنون ۵ و نیم کیلومتر ریل گذاری این مسیر به پایان رسیده است که از این میزان زیرسازی ۴ کیلومتر آن به پایان رسیده است.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای کشور با اشاره به اینکه در طول این مسیر ۱۸ تقاطع، پل بزرگ و ۲۴۳ آبراهه ساخته و راه اندازی شده است افزود: ساخت بخشی از طرح با عنایت به شرایط آب و هوایی و بارندگی ها به کندی پیش می رود و ۱۵ هزار متر مکعب خاک ریزی باقی مانده است و نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان در این محور هزینه شده است.
وی اضافه کرد: ارزش روز این طرح ۵ هزار میلیارد تومان ارزیابی شده است و هم اکنون ۴۰۰ میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران پرداخت نشده است.

منبع: