تورم فصلی قیمت تولید کننده بخش معدن کاهش یافت

به گزارش مدیرسا، فصل پاییز ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۰.۸ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۹.۰ درصد)، ۸.۲ واحد درصد کاهش داشته است.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، در فصل پاییز ۱۴۰۲، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن ۱۸۲۲.۰ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۰.۸ درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵۶.۲ درصد افزایش و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۷.۰ درصد افزایش داشته است.
کاهش تورم فصلی
در فصل پاییز ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۰.۸ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۹.۰ درصد)، ۸.۲ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید ماده معدنی در داخل کشور، در فصل پاییز ۱۴۰۲ نسبت به فصل پیش از آن، ۰.۸ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیش ترین تورم فصلی با ۶.۵ درصد در ارتباط با گروه “سایر معادن” و کم ترین تورم فصلی با ۰.۱ درصد در ارتباط با گروه «کانه های فلزی» است. همینطور گروه «زغال سنگ» با تورم ۰.۴- درصد مواجه بوده است.
کاهش تورم نقطه به نقطه
در فصل پاییز۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵۶.۲، ۲ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۵۶.۵ درصد)، ۰.۳ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید ماده معدنی در داخل کشور، در فصل پاییز ۱۴۰۲ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۵۶.۲ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیش ترین تورم نقطه به نقطه با ۵۸.۵ درصد در ارتباط با گروه «کانه های فلزی» و کم ترین تورم نقطه به نقطه با ۳۱.۳ درصد در ارتباط با گروه «زغال سنگ» است.
افزایش تورم سالانه
در فصل پاییز۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۷.۰ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۳۵.۷ درصد)، ۱۱.۳ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۷.۰ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم سالانه در ارتباط با گروه «سایر معادن» با ۵۳.۹ درصد و کم ترین تورم سالانه در ارتباط با گروه «زغال سنگ» با ۲۸.۸ درصد است.

منبع: