خاندوزی در گفت وگو با مدیرسا؛ درگاه الکترونیکی مجوز کسب وکار تحول بزرگی در کشور ایجاد می کند

به گزارش مدیرسا، وزیر اقتصاد ضمن اشاره به اقدامات تسهیل گرایانه دولت در زمینه کسب و کار و تولید، اظهار داشت: درگاه الکترونیکی مجوز کسب و کار تحول بزرگی در کشور بوجود می آورد.

سید احسان خاندوزی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به چابک سازی اقتصاد کشور بعنوان یکی از اقدامات دولت سیزدهم بیان نمود: امسال بخشنامه های حوزه فعالیت گمرکی و اقتصادی به نصف کاهش پیدا کرده است.
وی ضمن اشاره به اقدامات تسهیل گرایانه دولت در زمینه کسب و کار و تولید، اظهار داشت: درگاه الکترونیکی مجوز کسب و کار تحول بزرگ در کشور بوجود می آورد و می تواند در زمینه تسهیل گری هم اهمیت داشته باشد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه پرداخت مالیات واحدهای صنعتی در محل استقرار آن واحدها از دیگر اقداماتی است که دولت برای اشاعه خدمات خود به استانهای کشور صورت داده است، اظهار داشت: باید مردم را از این اقدامات در آستانه انتخابات آگاه کرد.
خاندوزی همینطور از تمرکز حساب بانکی و گردش مالی واحدهای تولیدی در داخل استان ها اطلاع داد و اظهار داشت: این اقدامات برای حمایت و توانمند سازی استانهای کشور در دولت سیزدهم انجام شده است.