رفع دو مشکل حوزه ریلی و تعرفه های اقلام دارویی دامپزشکی

مدیرسا: یکصد و نوزدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس و اعضای اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و نمایندگان بخش های خصوصی اجرا شد.

به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت اقتصاد، یکصد و نوزدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس و اعضای اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و نمایندگان بخش های خصوصی مختلف و چند وزارتخانه و سازمان و دستگاه دولتی در رابطه با دستورات جلسه اجرا شد.
این نشست، دو دستور جلسه داشت؛ دستور جلسه اول، «بررسی قیمت گذاری قطارهای مسافری پنج ستاره» و دستورجلسه دوم «بررسی مشکلات واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک درباب دریافت تعرفه صدور مجوزهای ورود و ثبت عوارض ۱.۶۵ درصد فوب کالاهای دامپزشکی از شروع سال جاری با ارز ETS» بود.
پیشنهاد دبیرخانه درباب دستور جلسه اول یعنی، بررسی قیمت گذاری قطارهای مسافری پنج ستاره، «احیای نظام اولیه قیمت گذاری آزاد مبتنی بر عرضه و تقاضا در قطارهای ۵ ستاره» و همین طور «تا زمان احیای نظام قیمت گذاری آزاد، وزارت راه و شهرسازی مصوبه ستاد تنظیم بازار در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در رابطه با افزایش قیمت بلیط به ترتیب ۲۵ و ۲۹ درصد را برای قطارهای ۵ ستاره نیز مانند سایر قطارها حداکثر تا انتهای سال جاری جهت اجرا ابلاغ کند» و همین طور «برای حل مشکل نظام قیمت گذاری این قطارها در کمیسیون فرعی و بدنبال آن شورای عالی ترابری مطرح شود» بود.
خاندوزی دراین زمینه اظهار داشت: اگر عدم تغییر تناسب نرخها سبب زیاندهی بخش خصوصی و از دست رفتن حضور بخش خصوصی باشد، حتما در تنظیم گری ایراد دارد چونکه از سیاست های کلی اصل ۴۴ تا به امروز این است که محوریت را در بخش تصدی گری به بخش خصوصی بدهیم.
وی اضافه کرد: پیشنهادی که دبیرخانه شورا دارد، بیشتر حقوقی است، چونکه گفته شده در مصوبه در دو سال چیزی که از طرف ستاد تنظیم بازار ابلاغ گردیده است، در عرصه ریلی جلوی اجرای این مصوبه را گرفته اند و پیشنهاد دبیرخانه این است که ایراد را به رسمیت بشناسیم و از بخش مربوطه بخواهیم که مصوبه قانونی را اعمال نماید.
وزیر اقتصاد اشاره کرد: به جهت اینکه انعکاس جمع بندی تصمیمات شورا را نیز داشته باشیم و موضوع شورای گفت و گو نیز مشخص باشد، همکاران دبیرخانه متن ابلاغی به ستاد تنظیم بازار برای عدم اجرای مصوبات در عرصه ریلی برای سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را ابلاغ کنند.
بنابراین گزارش، بدین سان با بند دوم پیشنهاد دبیرخانه درباب دستورجلسه نخست موافقت شد با این پیوست که افزایش ۲۵ و ۲۹ درصدی اعمال اما تا انتهای سال اجرا نشود.
خاندوزی درباب دستورجلسه دوم نیز متذکر شد: اگر هزینه های تولیدکننده تا انتهای سال محاسبه شود؛ ما هم به سازمان برنامه و بودجه و هیأت دولت پیشنهاد می نماییم که بند دوم پیشنهاد دبیرخانه درباب ریالی شدن تعرفه ها را در شورا تصویب کنند.
وی اشاره کرد: بدین سبب پیشنهاد میانه ما این است که از مرجع تصویب کننده مقررات یعنی خود هیأت وزیران بخواهیم که هزینه دلاری قطع و به شیوه ریالی اصلاح گردد.
دستورجلسه دوم «بررسی مشکلات واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک درباب دریافت تعرفه صدور مجوزهای ورود و ثبت عوارض ۱.۶۵ درصد فوب کالاهای دامپزشکی از شروع سال جاری با ارز ETS» بود.
پیشنهاد دبیرخانه در این خصوص شامل «عوارض ۱٬۶۵ درصدی قیمت فوب کالا به یک چهارم میزان فعلی یعنی ۴۱ صدم درصد کاهش یابد» و همین طور «تعرفه های ثبت اقلام دارویی داروهای دامپزشکی، واکسن ها، افزودنی ها و … از دلاری به ریالی تغییر یابد» بود که در شورا با مورد دوم با این توضیح که به مرجع صادرکننده مصوبه یعنی هیأت وزیران پیشنهاد شود، موافقت شد

منبع: