افزایش ۱۱ درصدی رهاسازی بچه ماهی در دریای خزر و آب های داخلی کشور

مدیرسا: به گزارش مدیرسا، ۴۱۰ میلیون قطعه انواع بچه ماهی با هدف بازسازی و محافظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان امسال در دریای خزر و آب های داخلی کشور رهاسازی شد که مبین رشد ۱۱ درصدی نسبت به سال گذشته است.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، ناصر کرمی راد مدیرکل دفتر بازسازی و محافظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان سازمان شیلات ایران اظهار نمود: ۴۱۰ میلیون قطعه انواع بچه ماهی با هدف بازسازی و محافظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان امسال در دریای خزر و آب های داخلی کشور رهاسازی شد که نسبت به سال قبل حدود ۱۱ درصد افزایش نشان داده است.
وی افزود: از ۴۱۰ میلیون قطعه بچه ماهی، ۳۶۵ میلیون قطعه توسط مراکز ملی بازسازی ذخایر آبزیان و بیشتر از ۴۴ میلیون قطعه با مشارکت جامعه صیادی و بهره برداران محلی به صورت تکثیر طبیعی رهاسازی شده است.
کرمی راد اضافه کرد: از ۳۶۵ میلیون قطعه بچه ماهی رهاسازی شده، نزدیک به ۲۰ میلیون قطعه، سهم آب های داخلی و ۳۴۵ میلیون قطعه سهم دریای خزر بوده است.
وی عنوان کرد: ۳۶۵ میلیون قطعه بچه ماهی که توسط مراکز تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان رهاسازی شده شامل گونه هایی همچون ماهی سفید، انواع ماهیان خاویاری، ماهی سیم، سوف، کپور دریایی، کپور تالابی، کلمه، شاه کولی، سیاه کولی، اردک ماهی و ماهی آزاد می باشد.
کرمی راد میزان رهاسازی بچه ماهی از گونه ماهی سفید در دریای خزر را امسال ۲۲۶ میلیون قطعه عنوان نمود و اظهار داشت: رهاسازی بچه ماهیان بعد از دو تا سه سال در سبد صید صیادان خویش را نشان داده است.
مدیرکل دفتر بازسازی و محافظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان سازمان شیلات ایران اضافه کرد: بخشی از بچه ماهی های تکثیر و رهاسازی شده در راه رسیدن به دریای خزر به دلایلی مانند وجود شکارچیان طبیعی، صید غیرمجاز، انواع آلودگی های زیست محیطی رودخانه ها و بیماری ها تلف می شوند، اما میزان بازماندگی بچه ماهیان رهاسازی شده و ضریب بازگشت شیلاتی بچه ماهیان رهاسازی شده نشان دهنده درصد بالای موفقیت این اقدام ملی است، که سال ها است در چارچوب برنامه های پنج ساله به صورت اهداف تکلیفی سازمان شیلات ایران انجام می گیرد.
وی با اشاره به اینکه بیشتر از ۷۰ تا ۸۰ درصد گونه های دریای خزر برای زادآوری و تکثیر به رودخانه ها وابسته هستند، اظهار نمود: با عنایت به خشکسالی ها و تغییرات اقلیم و صید غیر مجاز و شرایط نامطلوب حاکم بر رودخانه ها، ماهیان نمی توانند به سادگی برای تکثیر، خویش را به رودخانه ها برسانند و ازاین رو شرایط تکثیر طبیعی وجود ندارد.
کرمی راد اظهار داشت: سال جاری در یک اقدام غیرهماهنگ، سازمان حفاظت محیط زیست کپور معمولی را در زمره گونه های مهاجم معرفی نمود و با این اقدام، رهاسازی بچه ماهیان این گونه پرارزش را که بیشتر از سه دهه با هماهنگی اداره های کل استانی سازمان محیط زیست در منابع آب های داخلی همچون در استان خوزستان انجام می شد را گرفتند که این اقدام دستیابی به اهداف تکلیفی برنامه های ملی سازمان شیلات ایران را در آب های داخلی را گرفتار مشکل کرد.
وی اضافه کرد: سازمان شیلات ایران با عنایت به اهداف، سوابق و قدمت رهاسازی کپور ماهیان در منابع آب های داخلی درحال رایزنی با سازمان حفاظت محیط زیست برای رفع این مهم می باشد.

منبع: