ظرفیت اقتصاد ایران ۱۰۰۰ میلیارد دلار است

به گزارش مدیرسا، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق ایران، اظهار داشت: طبق بررسی ها ظرفیت اقتصاد ایران ۱۰۰۰ میلیارد دلار است؛ اما به علت نبود بهره وری، حدود سه چهارم این ظرفیت غیرفعال است.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق ایران اظهار نمود: مطابق برنامه های توسعه ای کشور -از دوره چهارم به بعد- بهره وری باید یک سوم رشد اقتصادی کشور را تأمین کند. با این وجود در طول ادوار گذشته به این شاخص دست نیافتیم حتی بهره بهره وری کل عوامل تولید نسبت به ۵۰ سال قبل کاهشی است.
وی با اشاره به اینکه به اندازه کافی از اعداد و ارقام بهره وری در سالهای گذشته درس نیاموختیم، اضافه کرد: در برنامه هفتم توسعه هم برای رشد اقتصادی ۸ درصدی که یک سوم از آن ناشی از بهره وری باشد، بند و تبصره آمده است اما نکته اینجاست که در تمام دوره های گذشته به این هدف دست نیافته ایم و حتی در بعضی دوره ها نه تنها رشد بهره وری نداشتیم بلکه با کاهش هم مواجه بوده ایم.
شکرخدایی خاطرنشان کرد: محاسبات مختلف نشان داده است که حداقل ظرفیت اقتصادی کشور برای تولید ارزش افزوده یک هزار میلیارد دلار است در حالیکه تولید ناخالص داخلی در خوش بینانه خوشبینانه ترین حالت ۴۰۰ میلیارد دلار و در بدبینانه ترین حالت ۲۵۰ میلیارد دلار است. ازاین رو در شرایط فعلی به علت نبود بهره وری، حدود سه چهارم این ظرفیت غیرفعال است.
وی تصریح کرد: ازاین رو سیاست گذار در تراز بالا، کسب و کارها در تراز پایین تر و آموزش و پرورش و دانشگاه ها در تراز فردی نقش اساسی دارند که فرهنگ بهره وری را در کشور بیشتر توسعه دهند.

منبع: