برگزاری ۵ رزمایش برای نوسازی بافت های فرسوده

به گزارش مدیرسا، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از برگزاری پنج رزمایش از خرداد تا مهر در حوزه نوسازی مسکن در بافت فرسوده با همکاری گروههای جهادی اطلاع داد.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، محمد آئینی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در اولین گردهمایی گروههای مردمی و جهادی و وزارت راه و شهرسازی متشکل از بازآفرینی شهری، مسکن و راه روستایی که با مشارکت سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد، اظهار داشت: دوره های مختلف بازآفرینی شهری در حوزه اطلاع رسانی، ترغیب مردم به بازآفرینی شهری، مشارکت مردم برای نوسازی بافت های فرسوده، چگونگی دریافت پروانه نوسازی و چگونگی دریافت حمایت های مالی برای گروههای جهادی برگزار گردید.
وی بیان نمود: قرار است تا از فردا این دوره های آموزشی از جانب گروههای جهادی در ۳۱ استان و ۴۵۰ شهرستان تکرار شود و مردم با حقوق خود در بافت های فرسوده آشنا گردند و مبادرت به نوسازی کنند. با برگزاری این همایش و دوره های تخصصی انتظار داریم تا از فردا بسیج سازندگی، گروههای معین خویش را به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها معرفی نماید تا ۵ رزمایش تا مهرماه سال جاری در همکاری با گروههای جهادی برگزار گردد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: تلاش می نماییم تا شعار سال محقق و از ظرفیتهای مردمی برای نوسازی بهره کافی گرفته شود.
همچنین محمد زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور در این همایش اظهار نمود: این شروع یک حرکت بزرگ مردمی است و با عنایت به این که سطح تماس گسترده ای با مردم دارد، نیازمند بازتعریف الگوی رفتاری با مردم است.
وی اضافه کرد: امامین انقلاب به بسیجیان تاکید دارند تا در همه موارد تا آخرین لحظه ایستادگی کنند. حتی در صورت وقوع حوادث غیر مترقبه، زودتر از بقیه در محل حاضر شوند.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور خاطرنشان کرد: با ایجاد سازمان بسیج، بخصوص در دوران ۸ سال دفاع مقدس ورق برگشت و امروز در دولت مردمی آیت الله رئیسی امیدواریم که با استفاده از توان بسیجیان به مردمی سازی دولت کمک و از ظرفیت بی نظیر مردم استفاده گردد.
زهرایی خطاب به گروههای جهادی اظهار داشت: نخستین اقدام در اجرای این طرح هم افزایی با اداره کل وزارت راه و شهرسازی و گروههای بسیج استانی و شهرستانی است.

منبع: