پرواز کرمان در یزد نشست

به گزارش مدیرسا، دید کم حاصل از گردو خاک در فرودگاه بین المللی کرمان بامداد چهارشنبه سبب شد پرواز تهران-کرمان در یزد بنشیند.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، پرواز شماره ۴۰۲۳ متعلق به شرکت هواپیمایی زاگرس به دلیل وجود گرد خارک و کمی دید (حدود ۸۰۰ متر) برابر درخواست خلبان از ۳۰ مایلی شمال غربی فرودگاه بین المللی کرمان در ساعت ۶ و ۲۵ دقیقه به سمت فرودگاه بین المللی شهید صدوقی یزد ادامه مسیر داده است. الان خدمه و مسافران پرواز در فرودگاه یزد منتظر اعلام هواشناسی در خصوص بهبود دید در فرودگاه بین المللی کرمان هستند. این پرواز با ۱۵۰ نفر مسافر قرار بود ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه در فرودگاه کرمان به زمین نشسته و ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه به تهران بازگردد.

منبع: