وزارت صمت: توان تولید ۱۰۰۰ اتوبوس برقی در سال را داریم

به گزارش مدیرسا، سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صمت اعلام نمود که ظرفیت و توان تولید سالانه هزار دستگاه اتوبوس برقی در کشور ایجاد شده، اما تولید آن نیازمند سفارش گذاری توسط شرکتهای حمل و نقل است.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، احمد آقایی سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد تولید اتوبوس برقی در کشور، اظهار نمود: برخی شرکتهای داخلی از توانمندی تولید اتوبوس برقی به صورت مونتاژی برخوردار می باشند.
بر اساس اعلام وزارت صمت، وی با اشاره به اینکه تکنولوژی و فناوری اصلی خودرو های برقی شامل (اتوبوس و تاکسی) باتری آن است، اضافه کرد: در شروع مسیر تولید خودروی برقی، باتری این خودرو ها از راه واردات تأمین شود تا به مرور شرکتهای دانش بنیان در رابطه با تولید باتری خودرو های برقی ورود کنند. البته هم اکنون یکی- دو شرکت داخلی به مبحث تولید ورود کرده اند و بر روی سل و پکینگ باتری خودرو های برقی کار کرده اند تا این که با افزایش سطح بتوانیم گلوگاه تولید این خودرو ها را هم برطرف نماییم.
تأمین ارز مورد نیاز تولید اتوبوس برقی در صورت سفارش گذاری
سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صمت با اشاره به اینکه چند شرکت خودروساز داخلی به مبحث تولید اتوبوس های برقی ورود کرده و نمونه هایی را ساخته اند، تصریح کرد: اما تولید اتوبوس برقی به علت شرایط قیمت باید بر مبنای سفارش گذاری صورت گیرد بنابراین خودروساز باید سفارش را دریافت و سپس نسبت به تولید بر مبنای برنامه سالانه اقدام نماید.
وی افزود: ظرفیت تولید اتوبوس برقی در کشور توسط شرکتهای داخلی بیشتر از هزار دستگاه است که فقط معطل سفارش گذاری است بنابراین اگر سفارش گذاری برای تولید این خودرو ها توسط شرکتهای حمل و نقل صورت گیرد، فورا وزارت صمت نسبت به مبحث تأمین و تخصیص ارز اقدام می کند.
آقایی اظهار داشت: با یک برنامه تولید متوالی و مستمر می شود، حداقل سالی هزار اتوبوس برقی تأمین می شود.

منبع: