پروانه کسب کشاورزی سه روزه صادر می شود

به گزارش مدیرسا، درگاه ملی مجوزها در اطلاعیه ای اعلام نمود: پروانه کسب کشاورزی حداکثر طی سه روز کاری برای متقاضیان صادر می شود.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، درگاه ملی مجوزها در اطلاعیه ای اعلام نمود: پروانه کسب کشاورزی حداکثر طی سه روز کاری برای متقاضیان صادر می شود. در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع عموم تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی می رساند در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و مصوبه اخیر هیأت وزیران در رابطه با ثبت محور شدن پروانه کسب کشاورزی و با عنایت به مکاتبه وزیر جهاد کشاورزی، شرایط صدور پروانه کسب کشاورزی در درگاه ملی مجوزها بسیار سهل و آسان شده است.
بدین وسیله از عموم کشاورزان دعوت می شو؛ در صورت تمایل به دریافت پروانه کسب کشاورزی به صفحه g۴b.ir/license/۱۱۵۱۲۴۲ درگاه ملی مجوزها، رجوع و حداکثر در سه روز کاری پروانه کسب کشاورزی دریافت نمایند.
لازم به ذکر است دریافت این پروانه الزامی نیست.

منبع: