تکنولوژی

رئیس سازمان برنامه و بودجه: افزایش ۲۰ درصدی حقوقها، ۵۰درصد تورم برای عموم جامعه به همراه دارد

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: سیاست دولت، مهار تورم و افزایش سطح رفاه است که کارمندان هم باید کمک کنند با افزایش پلکانی حقوق، در پرداخت حقوق […]

تکنولوژی

رشد تا ۴۰۰ درصدی مشاركت در انتخابات نظام مهندسی توزیع عادلانه کار پیام مهندسان به سازمان

مدیرسا: نهمین دوره انتخابات هیات مدیره استان های سازمان نظام مهندسی که در تمامی استانها بجز تهران برگزار شده تا کنون بنا بگفته معاون وزیر راه و شهرسازی با رشد […]