تکنولوژی

در مراسم گرامیداشت روز جهانی گردشگری مطرح شد؛ نبود برنامه عملیاتی توسعه گردشگری

مدیرسا: در مراسمی که دانشکده گردشگری دانشگاه تهران با گرامیداشت روز جهانی گردشگری برگزار نمود؛ فعالان عرصه گردشگری به مهم ترین موضوعات و چالش ها در صنعت گردشگری پرداختند.به گزارش […]