تکنولوژی

مدیركل امور مالیاتی استان اصفهان مطرح كرد؛ شرایط معافیت مالیاتی شرکتهای دانش بنیان

مدیرسا: مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان اظهار داشت: معافیت مالیاتی در قانون شرکتهای دانش بنیان پیشبینی شده است. عباس مزیکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه معافیت […]