تکنولوژی

رئیسی در جلسه نظارت ستادی وزارت كار: اشتغال آفرینی از فاکتورهای اصلی ارزیابی عملکرد مدیران دولت مردمی است

مدیرسا: رییس جمهور تنظیم گری و ایجاد هماهنگی با دستگاه های مختلف برای ایجاد اشتغال، رفع ناترازی در عملکرد صندوق های بازنشستگی، ایجاد پایداری و افزایش توان و کارآمدی صندوق […]

تکنولوژی

برای اولین بار در شبكه بانكی كشور بانک تجارت، محصول خرید اعتباری ماهانه تجارت (BNPL) را رونمایی کرد

مدیرسا: بانک تجارت برای نخستین بار در شبکه بانکی کشور، محصول خرید اعتباری ماهانه تجارت (BNPL) را رونمایی نمود. به گزارش مدیرسا به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، محصول […]