تکنولوژی

معاون كارآفرینی و اشتغال وزیر كار: استان سمنان با بحران کمبود نیروی کار مواجه می باشد

به گزارش مدیرسا، سمنان معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: استان سمنان با بحران کمبود نیروی کار مواجه می باشد.دکتر کریمی ۱۱ خردادماه […]

تکنولوژی

كارشناس روس : تحلیل هزینه فایده کریدور شمال-جنوب نسبت به گذشته تغییر کرده است

مدیرسا: مدیرسا تحلیل هزینه فایده کریدور شمال-جنوب نسبت به گذشته تغییر کرده است خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد- پیمان یزدانی، رییس جمهور روسیه و همتای ایرانی اش روز چهارشنبه بوسیله ارتباط […]