تکنولوژی

رئیس كل بانك مركزی خبر داد: امکان استفاده از اوراق گام در معاملات بورس کالا از هفته آینده

به گزارش مدیرسا، رئیس کل بانک مرکزی از نهایی شدن دستورالعمل استفاده از ابزارهای تأمین مالی اعتباری در معاملات بورس کالا اطلاع داد و اظهار داشت: از هفته آینده امکان […]