تکنولوژی

رئیس سازمان صمت استان: لرستان به یکی از استانهای تولید کننده فروسیلیس و فرومنگنز تبدیل خواهد شد

به گزارش مدیرسا، لرستان رئیس سازمان صمت لرستان اظهار داشت: استان به یکی از استانهای تولیدکننده فروسیلیس و فرومنگنز تبدیل خواهد شد.بهمن جعفری در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: امروز […]