تکنولوژی

یك عضو كمیسیون عمران: ایجاد محدودیت برای تاکسی های اینترنتی در محدوده فرودگاه اجحاف در حق مصرف کننده است

به گزارش مدیرسا، یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ایجاد محدودیت برای فعالیت تاکسی های اینترنتی در محدوده فرودگاه هم اجحاف در حق مصرف کننده بوده و […]