تکنولوژی

اخبار كلكین

فایل تمام متن مهم ترین روزنامه های افغانستان هر روز در دسترس مخاطبین قرار می گیرد تا از این طریق مخاطب علاقمند ایرانی به مسایل افغانستان بتواند بدون واسطه در […]

تکنولوژی

مقام مسئول در سازمان تعاون روستایی خبر داد؛ جزئیات جدید از نحوه آبیاری اراضی ۴۶ هزار هكتاری دشت سیستان

به گزارش مدیرسا مدیر کل دفتر نظام های بهره برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی از ایجاد، استقرار و توانمندسازی نظام های بهره برداری در حوزه عملیاتی پروژه های طرح آبیاری […]