تکنولوژی

در دیدار رییس سازمان حج و سركنسول ایران در نجف مطرح شد گله از پروازها و وضعیت اعزام زوار اربعین

به گزارش مدیرسا رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به ناراحتی هایی که پروازهای اربعین و قیمت آن ایجاد کرده است، اظهار داشت: محدودیت ها و شروط سفر اربعین، […]