تکنولوژی

خاندوزی در گفت وگو با مدیرسا؛ درگاه الکترونیکی مجوز کسب وکار تحول بزرگی در کشور ایجاد می کند

به گزارش مدیرسا، وزیر اقتصاد ضمن اشاره به اقدامات تسهیل گرایانه دولت در زمینه کسب و کار و تولید، اظهار داشت: درگاه الکترونیکی مجوز کسب و کار تحول بزرگی در […]

تکنولوژی

نوسازی حدود یک میلیون مسکن بافت های ناکارآمد از آغاز انقلاب

به گزارش مدیرسا، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اظهار داشت: تابحال ۱۸۱۵ پروژه زیربنایی و روبنایی، ۳۸۵۸ پروژه زیربنایی و روبنایی در سکونتگاه های غیررسمی از آغاز انقلاب تابحال نوسازی […]