تکنولوژی

برای اولین بار در شبكه بانكی كشور بانک تجارت، محصول خرید اعتباری ماهانه تجارت (BNPL) را رونمایی کرد

مدیرسا: بانک تجارت برای نخستین بار در شبکه بانکی کشور، محصول خرید اعتباری ماهانه تجارت (BNPL) را رونمایی نمود. به گزارش مدیرسا به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، محصول […]