تکنولوژی

در سفر معاون وزیر راه و شهرسازی به ارمنستان مطرح شد مشارکت ایران در تکمیل جاده تاتو

مدیرسا: مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور جهت بررسی راه اندازی جاده جدید در راه ایروان عازم ارمنستان شد.به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، خیرالله […]