تکنولوژی

سرپرست اداره كل راه و شهرسازی مازندران خبرداد: آغاز آزمون نظام مهندسی در ۹ شهر مازندران

به گزارش مدیرسا، مازندران سرپرست اداره کل راه و شهرسازی مازندران از برگزاری آزمون نظام مهندسی در ۹ شهر مازندران خبرداد و اظهار داشت: این آزمون ۱۰ هزار و ۲۹۹ […]