تکنولوژی

رئیس كل گمرك ایران اعلام كرد؛ انجام تشریفات گمرکی خروج موقت ۷ هزار کامیون حامل تجهیزات موکب ها

به گزارش مدیرسا، رییس کل گمرک ایران اظهار داشت: بمنظور خدمت رسانی به زوار اربعین تشریفات گمرکی خروج موقت ۶ هزار و ۸۸۹ کامیون حامل تجهیزات موکب ها در مدت […]

تکنولوژی

با اعلام وزیر اقتصاد؛ پیشنهادهای کارآفرینان به لایحه بودجه ۱۴۰۲ اضافه می شود

به گزارش مدیرسا، بر مبنای دستور وزیر اقتصاد کمیته ای متشکل از این وزارت خانه، سازمان برنامه، بانک ها، نمایندگان مجلس و کارآفرینان به منظور الحاق پیشنهاد آنها به لایحه […]