تکنولوژی

معاون عمرانی استاندار بوشهر: تاخیر در اجرای پروژه های شهرداری قابل پذیرش نمی باشد

بوشهر معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر اظهار داشت: تعلل در اجرای پروژه های شهرداری همچون پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید مطهری، مسیر راست گرد ورودی شهر بوشهر و اجرای فازهای […]