تکنولوژی

سرپرست معاونت املاك و حقوقی سازمان ملی زمین و مسكن خبر داد؛ توافق با نیروهای مسلح برای تامین زمین نهضت ملی مسکن

مدیرسا: سرپرست معاونت املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن از توافق با نیروهای مسلح برای تأمین زمین بمنظور استفاده از طرح نهضت ملی مسکن آگاهی داد که در مراحل […]