وزیر كار: آن ها كه پول برایشان پول می آورد اثری در اقتصاد و جامعه ندارند

مدیرسا: وزیر كار، تعاون و رفاه اجتماعی اظهار داشت: آن ها كه پول برایشان پول می آورد هیچ اثری در اقتصاد و جامعه ندارند.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا علی ربیعی امروز ۱۴ تیرماه در حاشیه بازدید و افتتاح خط تولید كارخانه توانكاران، اظهار نمود: در برهه های مختلف این صنعتگران بزرگ بودند كه با مداومت و پشتكار خود ماندند. دوران سختی بر صنعتگران گذشت و كارگران و صنعتگران شرایط سختی را با هم تجربه كردند.
وی اضافه كرد: اقتصاد چندین دهه شاید از دهه ۵۰ به بعد با بیماری های مزمن جلو آمد و با مدیریت آن ضعیف شد و امروز باردیگر در اثر شرایط بین الملل دچار تنش مختصری شدیم كه امیدواریم با تدبیر و كار زیاد به ثبات بازگردیم. خوشبختانه از سال ۹۲ به بعد ثبات، رشد و تعداد شغل خوبی را تجربه كردیم، هرچند كه عرضه و تقاضا یكسان نبود. ما بطور قطع از این شرایط سرافراز بیرون می آییم و جوانان ما در این شرایط آزمایش می شوند.
وزیر كار با اشاره به اینكه امروز ما همه برای ایران هستیم، عنوان كرد: امروز چپ و راست، هر طبقه، جنسیت و قومیت همه برای ایران هستند و تلاش خواهیم كرد كه در این شرایط با عزت تر و سرافرازتر از این مرحله عبور نماییم. سوداگری همواره وجود دارد. سوداگران نیستند كه جوامع را می سازند، آن ها كه پول برایشان پول می آورد هیچ اثری نه در اقتصاد و نه در جامعه ندارند.
ربیعی اظهار داشت: این مجموعه نزدیك به ۱۰۰۰ نفر را در دل خود جای داده و ظرفیت گسترش هم دارد. آنچه كه مهم می باشد، اغنا شخصی و هدف دینی و ملی است. امشب ما در جلسه ای كه با صنعتگران داریم، در تفاهم نامه ای در حوزه مسئولیت اجتماعی، ۳۰۰۰ واحد تولیدی را امضا خواهیم كرد. ما خط تولید جدید توانكاران را امروز افتتاح كردیم. حدود ۱۰۰ نفر از گروه های هدف سازمان بهزیستی در این مجموعه مشغول به كار شدند. این خط تولید ابتدا با مجموعه گروه های هدف بهزیستی سامان پیدا خواهد نمود.
وی بیان كرد: ما باید بدانیم كه همه ما مسئول هستیم. یكی دیگر از طریق هایی كه ما امروز با كمك آن می توانیم در كنار هم خوشحال، خوشبخت، بانشاط و رو به جلو حركت نماییم، احساس مسئولیتی است كه باید نسبت به هم داشته باشیم.
ربیعی تصریح كرد: امروز تعدادی از جامعه ناشنوایان در این كارخانه استخدام شدند كه در این افراد استعدادهای درخشانی وجود دارد و از نظر بهره وری هم حتما بهره وری كاری بسیار بالای دارند. به علل مختلفی در جامعه ما تعداد شیرزنان سرپرست خانوار فزونی گرفته اما باید بدانیم كه وظیفه داریم برای این افراد شرایط كاری مناسبی را فراهم نماییم. در این جمع از این افراد هم حضور دارند. علاوه بر این افرادی كه به علل اجتماعی، دچار برخی صدمه های اجتماعی شده بودند، امروز در جمع ۱۰۰ كارگر حاضر هستند.