یك مقام مسوول خبر داد: افزایش درآمدهای نفتی ایران در ۴ ماه نخست امسال

مدیرسا: سخنگوی كمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزایش صادرات نفت و بالا رفتن قیمت نفت را از دلایل افزایش درآمدهای كشور برشمرد و اظهار داشت: قمیت نفت در چهار ماه نخست امسال به صورت میانگین ۷۰ دلار ثبت شده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت نفت، محمدمهدی مفتح، به جلسه عصر روز گذشته كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی كه با حضور محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، اشاره نمود و اظهار داشت: در این نشست درباره عملكرد چهار ماه دریافت ها و پرداخت ها (منابع و مصارف) قانون بودجه سال ۹۷ كل كشور بحث و بررسی گردید، به همین منظور از رئیس سازمان برنامه و بودجه دعوت شد گزارشی از عملكرد چهار ماه قانون بودجه ارائه نمایند. وی ادامه داد: این گزارش ها مبین آن بود كه درآمد كشور در طول چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد قابل قبولی داشته است، همینطور گزارشی از تخصیص اعتبارها به پروژه های تعریف شده در قانون بودجه عرضه شد. سخنگوی كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان این كه اعضای كمیسیون از نحوه گزارش دهی سازمان برنامه و بودجه ابراز رضایت و تشكر كردند، اظهار داشت: علت افزایش درآمد كشور، افزایش صادرات و بالا رفتن قیمت هر بشكه نفت می باشد. در قانون بودجه هر بشكه نفت ۵۵ دلار در نظر گرفته شده بود كه به صورت میانگین هر بشكه نفت در چهار ماه نخست امسال حدود ۷۰ دلار به فروش رسیده كه سرانجام سبب افزایش درآمد كشور نسبت به سال گذشته شده است.