وزیر راه و شهرسازی: خط ریل بم – جیرفت مطالعه شده و كار اجرایی آن آغاز می گردد

مدیرسا: وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: فعال كردن فرودگاه، ریل و پارك لجستیك نقش مهمی در شكوفایی ظرفیت اقتصادی بخش كشاورزی جنوب كرمان دارد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، محمد اسلامی در نشست پیش از كلنگ زنی پروژه ملی راه آهن بم – جیرفت اضافه كرد: توجه به توسعه متوازن و پایدار بسیار مهم می باشد و خیلی از صدمه ها در كشور ناشی از این مساله است.
وی با اشاره به توجه ویژه دولت تدبیر و امید به توسعه خط ریل در كشورتصریح كرد: جهت گیری دولت تدبیر و امید برای توسعه ریلی سرعت خوبی داشته است و رییس جمهور در اوایل كار دولت گفت، پنج استان به ریل ملحق می شود، كه دو استان محقق شده و سه استان دیگر در حال اجراست بنابراین این وعده با اهتمام ویژه محقق می گردد.
اسلامی بیان كرد: یكی از محورهای مورد توجه در همه شرایط توسعه كلی ترانزیت است كه كریدور شمال به جنوب و بالعكس یكی از اولویت های مهم وزارت راه است كه در این راستا توسعه سواحل مكران بسیار مهم بوده چون كه تولید بندر جاسك یك فرصت برای كشور است.
وی افزود: منطقه جاسك و ساحل مكران برای انتقال گاز و تولیدات پتروشیمی یك محور مهم اقتصادی می باشد كه باید از جیرفت عبور كند تا به شبكه سراسری ریل متصل شود.
وزیر راه و شهرسازی با شاره به راه اندازی خط ریل بم- جیرفت – جاسك اضافه كرد: خط ریل بم – جیرفت مطالعه شده و كار اجرایی آن آغاز می گردد اما محور جاسك به سمت شمال كشور یعنی جیرفت باید مطالعات آن تكمیل شود بنابراین این مطالعات باید تامین اعتبار شود.
اسلامی خاطرنشان كرد: به امید شكوفایی اقتصادی منطقه، این طرح مهم استراتژیك را دنبال می نماییم.
وی با بیان این مطلب كه شهر جیرفت نیاز به باز آفرینی دارد خاطرنشان كرد: بازآفرینی شهری یكی از نكات بسیار مهم می باشد و شركت بازآفرینی از شهر جیرفت بازدید كردند و نوسازی بافت فرسوده آنرا در دستور كار قرار دارند تا شاهد جیرفتی سر پا باشیم و شهر را زنده و با نشاط و دارای ساختمان های مقاوم داشته باشیم.
وی بیان كرد: در طرح جامع شهرسازی جیرفت پارك لجستیك برنامه ریزی شده و با كمك بخش خصوصی این مهم محقق می گردد تا شاهد اشتغال زایی و شكوفایی اقتصادی را در این شهر باشیم.

با این كلنگ زنی پروژه ملی خط ریل بم جیرفت به طول ۱۱۳ كیلومتر شروع شد. اعتبار قطعه اول آن ۶۰ میلیارد ریال است. ادامه این پروژه ریل جیرفت جاسك است كه آبهای سواحل مكران را به خط ریل سراسری كشور وصل می كند كه طول آن ۶۵۰ كیلومتر خواهد بود.