در آذرماه انجام شد؛ رسیدگی به تخلف ۴۰ شركت حمل و نقل كالا، ۳شركت لغو پروانه شدند

به گزارش مدیرسا مدیركل دفتر حقوقی و تدوین مقررات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اظهار داشت: این سازمان در ماه جاری به پرونده تخلف ۴۰ شركت حمل و نقلی رسیدگی و احكام حقوقی لازم را صادر كرد.

به گزارش مدیرسا به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، عباسعلی بنی اسدی با اشاره به اینكه كمیسیون ویژه ماده ۱۲ رسیدگی به تخلفات شركت های حمل و نقل جاده ای در نیمه آذر ماه امسال، در ۶ استان، به پرونده تخلف ۴۰ شركت حمل و نقلی رسیدگی و احكام حقوقی لازم را صادر كرد، اظهار داشت: در اجرای بند ۴ ابلاغیه مورخ ۲۲ خرداد سال جاری و با همكاری كارشناسان ستادی و استانی در زمینه اقدامات میدانی نظارت و برخورد با تخلفات در بعضی از پایانه های بار و مراكز فعالیت شركت های حمل و نقلی، با تشكیل كمیسیون های اضافی و عدم پرداخت كرایه رسیدگی و احكام حقوقی برخورد با این تخلفات صادر و به اجرا درآمده است.
وی اضافه كرد: طبق گزارش عملكرد كمیسیون های ویژه ماده ۱۲ در ۶ اداره كل استانی به ۴۰ پرونده تخلف رسیدگی شد كه بر مبنای تصمیمات متخذه ۳ شركت لغو پروانه فعالیت، ۱۳ شركت جریمه نقدی، ۵ شركت به تذكر كتبی محكوم و ۱۹ شركت هم برائت شدند.
بنی اسدی تعداد كل پرونده های رسیدگی شده از آغاز تشكیل كمیسیون ویژه ماده ۱۲ رسیدگی به تخلفات شركتها و مؤسسات حمل و نقل جاده ای از دهه دوم خرداد تابحال را ۱۵۴۴ پرونده اعلام نمود و اضافه كرد: برپایه آرای صادره ۱۵۵ شركت به لغو پروانه فعالیت، ۷۹۰ شركت به جریمه نقدی، ۲۰۵ شركت تذكر كتبی محكوم و برای ۳۹۴ شركت حكم برائت صادر شد.